Esittelyssä Robert Hansson

Nimeni on Robert Hansson ja toimin hankintaesimiehenä Koskitukille. Hankinta-alueeni on Sipoo, Porvoo, Loviisa, Lapinjärvi, Pyhtää, Kotka sekä Hamina.

Olen syntynyt ja kasvanut Itä-Uudellamaalla Liljendaalissa. Metsä on aina ollut minulle läheinen paikka ja 10 vuoden vanhana istuin jo isäni hakkuukoneessa kokeilemassa puunkaatoa. Harrastuksetkin ovat maanläheisiä, metsänhoito sekä metsälenkit koiran kanssa kuuluvat niihin.

Peruskoulun jälkeen lähdin Tammisaareen opiskelemaan metsätalouden perustutkintoa ja sen jälkeen Mustasaareen metsäkoneenkuljettajan tutkintoa suorittamaan.

Opiskelujen jälkeen päädyin ensin Etelä-Ranskaan siivoamaan myrskypuita hakkuukoneella. Saksassa vierähti kolmisen vuotta harvennuksilla ja etelä Ruotsikin tuli tutuksi kun myrsky teki tuhojaan siellä vuosina 2004 ja 2007.

Viimeiset 9 vuotta hakkuukoneessa olin töissä Itä-Uudellamaalla. Tämän jälkeen sain opiskelupaikan Novia Raaseporin AMK metsätalousinsinööri koulutukseen ja suoritin tutkinnon reilussa 3 vuodessa.

Noin 15 vuoden jälkeen ja monen mutkan kautta ajauduin takaisin Liljendaaliin asumaan missä asun nyt perheeni kanssa omakotitalossa maaseudulla.

Olin onnekas kun sain työtarjouksen Koskitukilta mihin minun oli helppo tarttua. Koskitukilla on aina ollut hyvä maine, luotettavana työnantajana sekä puunostajana.

Mitt namn är Robert Hansson, jag fungerar som virkesförman på Koskitukki. Mitt anskaffningsområde är Sibbo, Borgå, Lovisa, Lappträsk, Pyttis, Kotka samt Fredrikshamn.

Jag är född och uppvuxen i Östra-Nyland, närmare bestämt i Liljendal. Skogen har alltid varit mig nära och redan som 10 år gammal satt jag i min fars skördare och fällde mina första träd. Mina hobbyn är också jordnära, skogsskötselarbeten samt skogslänkar med hunden hör till dessa.

Efter grundskolan åkte jag till Ekenäs för att studera och fick grundexamen inom skogsbruk, efter det studerade jag till skogsmaskinsförare i Korsholm.

Efter studierna hamnade jag i södra Frankrike för att städa upp stormskador med skördare. I Tyskland trivdes jag i 3 år i gallringsskogar och södra Sverige blev bekant efter stormarna 2004 och 2007.

De sista 9 åren som harvesterförare jobbade jag i Östra-Nyland. Efter det fick jag en studieplats vid Yrkeshögskolan Novia Raseborg på skogsbruksingenjörlinjen och fick examen efter drygt 3 års studier.

Efter 15 år och många svängar kom jag att bosätta mig i Liljendal igen, var jag bor för tillfället i ett gammalt egnahemshus med min familj ute på landsbygden.

Jag hade tur som fick ett arbetserbjudande av Koskitukki som jag hade lätt för att ta emot. Koskitukki har alltid haft ett bra rykte, som en uppköpare av virke samt som en arbetsgivare man kan lita på.