Merkityksellinen työ

Haluamme, että Koskisen konserni on mukava ja turvallinen työpaikka, jossa osaamisen kehittäminen on pitkäjänteistä ja laaja-alaista ja jossa jokaisen työ on merkitykselliseltä. OHSAS 18001 -standardi pitää huolen työterveyden ja –turvallisuutemme tasosta. Meillä on tavoitteena luoda yhdenvertaisia ja oikeudenmukaisia mahdollisuuksia toiminnassamme henkilöstön ja asiakkuuksiemme suhteen.

Tavoitteena motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Meillä tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Vuokratyövoimaa käytämme vain erityistapauksissa. Suurin osa työsuhteistamme on kokoaikaisia.

Huomioimme työntekijöidemme elämäntilanteet ja joustamme tarpeiden mukaan työaikajärjestelyillä sekä erilaisilla perhevapailla ym. Eläkkeelle siirtymistä helpotamme osa-aikaeläkkeen mahdollistamisella. Tuemme työntekijöidemme työkykyä tarpeen vaatiessa kevennetyllä työllä tai mahdollisuudella siirtyä toisiin tehtäviin. Kannustamme työntekijöitämme myös työnkiertoon.

Työmatkat on meillä turvattu matkavakuutuksella. Etätyössä meillä on käytössä lakimääräistä laajempi etätyövakuutus Suomessa. Työntekijöillemme on neuvoteltu alennuksia paikallisiin yrityksiin mm. optikko- ja rengasliikkeisiin. Työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseksi meillä on tarjolla paljon erilaisia terveyttä edistäviä työsuhde-etuja.

Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta

Henkilökunnastamme joka kolmas on ammattitutkinnon suorittanut kisälli tai mestari ja tavoitteena onkin, että mahdollisimman moni meistä olisi ammattitutkinnon suorittanut puun ammattilainen. Tutkintoon johtava koulutus on mahdollista toteuttaa työn ohessa oppisopimuksella.

Koulutuksen avulla huolehdimme ja varmistamme, että koko henkilökunta on ammattitaitoinen ja motivoitunut. Koulutuksemme jaetaan seuraaviin pääryhmiin:

  • Perehdyttäminen ja työnopastus
  • Ammatillinen koulutus
  • Koulutus tehtäviin, joiden suoritus vaatii erityistä pätevyyttä (esim. ensiapu, työturvallisuuskortti, tulityökortti)
  • Työyhteisö- / organisaatiovalmennus; ryhmä- ja tiimityötaidot
  • Laatu, ympäristö- ja turvallisuuskoulutus

Toteutamme ammatillisen koulutuksen joko sisäisenä koulutuksena tai ostamme sen ulkopuoliselta kouluttajalta. Käytämme oppisopimusjärjestelmää koulutuksen järjestämiseksi sekä uusille että nykyisille työntekijöille. Oppisopimuskoulutus on työssä oppimista, jota tietopuolinen koulutus tukee.

Oppisopimuskoulutus on tutkintotavoitteista koulutusta. Meillä suoritettavia tutkintoja ovat mm.

  • Saha- tai levyteollisuudenperustutkinto
  • Ammattitutkinnot: saha- ja levyala, voimalaitos, kunnossapito jne.
  • Tekniikan erikoisammattitutkinto, johtamisen erikoisammattitutkinto, tuotekehityksen erikoisammattitutkinto ja myös muut mahdolliset tutkinnot suunnitellusti

Tasapuolisuus ja monimuotoisuus ovat olennainen osa henkilöstöpolitiikkaamme

Tasapuolisuus ja monimuotoisuus ovat meillä Koskisella tärkeitä arvoja. Niiden edistäminen on olennainen osa henkilöstöpolitiikkaamme sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä. Koskisella kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Takaamme jokaiselle, sukupuolesta tai tehtävästä riippumatta, mahdollisuudet itsensä ja työnsä kehittämiseen. Pyrimme mahdollistamaan työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittamisen erilaisia työaika- ja työskentelymuotoja hyödyntäen niin, että ihmisten eri elämänvaiheet ja tarpeet tulevat hyvin huomioiduiksi. Samasta ja samanarvoisesta työstä suoritettava korvaus on sama työntekijän sukupuolesta riippumatta ja seuraamme tilannetta vuosittain palkkakartoituksilla. Huolehdimme siitä, että kukaan meillä ei joudu kiusaamisen, syrjinnän, sukupuolisen ahdistelun tai muunkaan häirinnän kohteeksi. Palvelusuhteidemme ehdot ja työolot perustuvat tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen.

Työsuhteistamme yli puolet ovat kestäneet yli 10 vuotta. Toimihenkilöiden työsuhteiden kesto on hivenen työntekijöiden työsuhteita pitempi, mikä selittynee työn erilaisilla kuormittavuuksilla. Naisten osuus pysyy suhteellisen vakaana vuodesta toiseen eikä vaihtelee paljonkaan ikäluokittain. Naisia on n. neljännes koko henkilöstömäärästä.

Henkilöstömme keski-ikä on noin 42 vuotta.

Työntekijöiden kokonaisvaltainen hyvinvointi on meille tärkeää

Käytössämme on monipuolinen työterveyshuolto omissa tiloissamme suurimmalla tehdasalueellamme Järvelässä. Työterveyshenkilökuntamme tuntee työn sisällön ja työolosuhteet ja pystyy näin parhaiten tukemaan työssä jaksamista. Käytössämme on tarvittaessa työfysioterapeutin, työohjaajan ja työpsykologin palvelut. Hierontaa ja vapaa-ajan aktiviteetteja tarjoamme Smartum-tuen muodossa.

Kannustamme työntekijöitä pitämään itse huolta terveydestään. Koskisen on savuton työpaikka ja tarjoamme taloudellista tukea tupakanvierotuslääkkeisiin maksamalla 50 % kustannuksista. Konsernin työhyvinvointityöryhmä huolehtii ja organisoi erilaisia työkykyä ylläpitäviä toimintoja.

Henkilöllämme on käytössä Järvelässä kuntosali omatoimiseen liikuntaan. Kehitämme henkilöstöllemme työhyvinvointia kehittäviä hankkeita yhdessä työeläkeyhtiöidemme kanssa. Poissaoloissa meillä on käytössä omailmoitusmenettely, joka mahdollistaa kolmen poissaolon flunssan, vatsataudin tai migreenin takia.

Teemme vuosittain henkilöstötyytyväisyystutkimuksen, joka on esimiestyön tärkein mittari. Kyselyn tulokset käydään läpi yksiöittäin ja tiimeittäin, tulosten perusteella valitaan aihe, jota lähdetään yhdessä kehittämään. Henkilöstöhallinto on mukana tutkimustulosten purkutilanteessa ja seuraa tuloksia pitkäjänteisesti.

Meillä kyselyn vastausaktiivisuus on noin 60 % tasolla. Kyselyn kokonaisarvio on viime vuosina ollut 3,65 – 3,71 tasolla, mikä on tuloksena pääosin parempi kuin teollisuuden vertailuaineiston tulostaso. Pitemmän tähtäimen tyytyväisyystavoitteemme on 3,9 ja työtä sen eteen tehdään esimiesten kanssa.

Koskisen tavoitteet

3 turvallisuushavaintoa / henkilö 12 kuukauden aikana ja yli 75 % henkilöstöstä on tehnyt vähintään yhden turvallisuushavainnon viimeisen 12 kuukauden aikana

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn kokonaisindeksi 3,9 vuoden ja vastausprosentti yli 80 % henkilöstöstä

Sairauspoissaolot 3 %