Koskisen Puunhankinta hakee kumppaneita energiapuun tienvarsihaketuksiin ja terminaalihaketuksiin

Haemme kumppaneita hakkuutähteiden ja rankojen tienvarsihaketuksiin ja niihin suoraan liittyviin kuljetuksiin Etelä-Suomessa. Lisäksi haemme kumppania/kumppaneita terminaaleissa suoritettaviin energiarangan haketuksiin. Alueet ja niiden haketusmäärät on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Meidät tunnetaan alueellamme luotettavana puunostajana  ja bioenergian toimittajana. Vuosittain hankimme noin kaksi miljoonaa kuutiota puuta mm. Koskisen saha- ja vaneriteollisuuden tarpeisiin. Puunhankinnassa merkittävimmät puutavaralajit ovat ja havu- ja koivutukki. Karsittu ranka ja hakkuutähde ovat merkittävimmät bioenergiaksi jalostettavat raaka-aineemme.

Lisätietoja ja tarjouspyyntöasiakirjat antaa
Antti Leikas 0400-533185 tai antti.leikas@koskisen.com.
Tarjousten jättöaika päättyy 17.6.2021.