Koskisen Puunhankinta hakee kumppaneita hakkuutähteiden metsäkuljetukseen

Haemme hakkuutähteiden metsäkuljetuksiin kumppaneita useille osto-alueillemme Etelä-Suomessa. Kaikki tarjottavat alueet sijoittuvat pohjoisessa Jämsä, idässä Kouvola, etelässä rannikko ja lännessä Forssa sisäpuolelle jäävälle alueelle.

Koskitukki Oy on nyt Koskisen Puunhankinta. Olemme Koskisella päivittäneet strategiaamme viimeisen vuoden aikana. Sen myötä myös meidän yritysilmeemme on uudistunut. Vastataksemme muuttuvaan maailman tarjoamiin haasteisiin, olemme kehittäneet ja yhtenäistäneet yritysilmettämme sekä siirtäneet kaikki toiminnot Koskisen nimen alle. Samalla Koskitukki-nimi jää pois käytöstä.  

Meidät tunnetaan alueellamme luotettavana puunostajana  ja bioenergian toimittajana. Vuosittain hankimme noin kaksi miljoonaa kuutiota puuta mm. Koskisen saha- ja vaneriteollisuuden tarpeisiin.

Puunhankinnassa merkittävimmät puutavaralajit ovat ja havu- ja koivutukki. Karsittu ranka ja hakkuutähde ovat merkittävimmät bioenergiaksi jalostettavat raaka-aineemme.

Lisätietoja antaa Antti Leikas 0400-533185 tai antti.leikas@koskisen.com seuraavan aikataulun mukaan: 21-22.12.2020 ja 4-11.1.2021. Parhaiten tavoittaa sähköpostilla.