Tehdään yhdessä hyvät puukaupat vastuullisesti

Harvennushakkuu

Harvennushakkuulla parannetaan metsän kasvua ja varmistetaan metsän hyvä tuotto

Harvennushakkuusta tukkikokoista puuta

Harvennushakkuu tehdään yleensä 10–25 vuoden kuluttua ensiharvennuksesta, kun metsä on noin 40–50-vuotias. Tällöin metsästä saadaan jo tukkikokoista puuta. Kuusi- ja koivumetsälle riittää kaksi harvennusta ennen metsän uudistamista. Mäntymetsä sen sijaan voidaan harventaa jopa kolme kertaa. Harvennusten tarve arvioidaan aina metsän kunnon ja puiden tiheyden mukaan. Harvennushakkuun ajankohtaan vaikuttaa myös metsän hoitohistoria sekä metsänomistajan toiveet.

Harvennushakkuu voidaan toteuttaa ala- tai yläharvennuksena riippuen metsän kunnosta sekä metsänomistajan toiveista hakkuutulojen ajoittamisessa.

Alaharvennuksessa karsitaan metsän alimpien latvuskerrosten puita. Heikkolaatuiset ja pienemmät puut poistetaan ja laadukkaimmat puut jätetään metsään kasvamaan ja odottamaan uudistushakkuuta. Alaharvennus sopii yleisesti kaikenlaisille metsille puulajista, paikasta tai metsän iästä riippumatta.

Yläharvennuksen ajatuksena on poistaa metsästä kookkaimmat ja arvokkaimmat puut, jolloin metsänomistaja saa jo harvennushakkuissa isomman potin puukauppatuloja. Pienemmät puut jäävät metsään kasvamaan arvoa, ja saavat näin myös enemmän kasvutilaa, kun järeämmät rungot poistetaan ympäriltä. Yläharvennusta käytetään varttuneissa kuusikoissa tai viljelykoivikoissa ennen uudistushakkuuta tai viljavilla mailla, jos rungot ovat ylijäreitä.

Ennen harvennusta metsä yleensä tarvitsee ennakkoraivauksen. Pyydä metsäasiantuntijamme ilmaiselle metsäkäynnille arvioimaan metsän harvennustarve sekä antamaan neuvoja metsääsi sopivaan harvennustapaan.