Uudistushakkuu

Uudistushakkuu on ajankohtainen, kun metsä saavuttaa pisteen, jolloin sen uudistaminen on tuottoisampaa kuin kasvattaminen.

Uudistushakkuulla tuloja metsänomistajalle

Uudistushakkuussa metsässä olevat puut korjataan pois ja tehdään tilaa uuden metsän istuttamiselle. Metsän uudistamisen ajankohta koittaa siinä vaiheessa, kun metsän kasvu alkaa hidastua ja kun metsäomistajan asettamat tavoitteet metsälle täyttyvät. Uudistushakkuusta metsänomistaja saa pääosan koko metsänkierron puukauppatuloista. Metsän uudistaminen kannattaa tehdä ajoissa, jotta laho ei syö puukauppatiliä.

Metsän uudistushakkuut tehdään yleensä joko avohakkuuna tai siemenpuuhakkuuna. Metsä, jossa on eri-ikäisiä puita, voidaan uudistaa myös ns. poimintahakkuina.

Avohakkuu

Avohakkuussa metsästä kaadetaan lähes kaikki puut lukuun ottamatta metsäsertifikaattien edellyttämiä säästöpuita, jotka turvaavat luonnon monimuotoisuutta. Avohakkuun jälkeen on hyvä sopia metsän uudistamisesta ja uusien taimien istuttamisesta. Myös metsälaki velvoittaa metsänomistajaa perustamaan uuden taimikon kaadetun metsän tilalle.

Siemenpuuhakkuu

Siemenpuuhakkuussa metsään jätetään 50–150 tervettä ja hyvälatvuksista siemenpuuta per hehtaari. Tämän ns. luonnollisen metsän uudistamisen ajatuksena on, että uusi metsä syntyy siemenpuiden siemenistä. Maanmuokkaus varmistaa tasaisen ja tiheän taimikon kasvun. Kun taimet ovat riittävän isoja, siemenpuut poistetaan, jotta ne eivät häiritse taimien kasvua. Siemenpuuhakkuu sopii erityisesti männikköön.

Metsän uudistamisessa on otettava aina huomioon niin metsänomistajan omat tavoitteet kuin ympäristö. Annamme mielellämme arvion metsäsi tilasta ja suosittelemme metsällesi sopivaa uudistustapaa. Puunkorjuun yhteydessä huolehdimme myös energia- ja kuitupuun sekä metsähakkeen keräämisestä bioenergiaksi tai selluteollisuuden käyttöön.

Uudistushakkuiden yhteydessä voimme sopia metsän uudistustöistä, kuten maanmuokkauksesta ja taimien istutuksesta sekä muista metsänhoitotöistä. Palvelumme on räätälöity aina metsänomistajien ja metsän tarpeiden mukaisiksi.