REKISTERISELOSTE

KoskisenRekisteriseloste

REKISTERISELOSTE


 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 5.1.2018

1. Rekisterinpitäjä
Koskisen konserni, Koskisen Oy (sisältäen Koskitukki Oy:n)
Tehdastie 2
16600 JÄRVELÄ
Y-tunnus: 02155815

Puhelin: 020 553 41
Sähköposti: info@koskisen.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Koskisen Oy, markkinointiosasto
Puhelin: 020 553 41
Sähköposti: info@koskisen.com

3. Rekisterin nimi
Koskisen konsernin (Koskisen Oy ja Koskitukki Oy:n) verkkopalvelujen (Koskisen, Koskitukki, Herrala, Omistautunut Puulle, Kore) asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– asiakaspalvelun toteuttaminen
– asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
– markkinointi ja viestintä
– markkinatutkimukset ja asiakaskyselyt
– palveluntarjoajan ja verkkopalvelujen käyttäjän välisen suhteen hoitaminen ja kehittäminen
– verkkopalvelujen ja niiden kautta tarjottavien palvelujen ylläpitäminen
– Koskisen konsernin tai sen alihankkijoiden sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitaminen siltä osin kuin ne liittyvät verkkopalveluihin tai verkkopalvelujen kautta tarjottaviin palveluihin tai tilausten taikka yhteydenottojen hoitamiseen.
– tuottaa informaatiota käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla Koskisen markkinoinnissa, tietojen hankinnassa ja niihin liittyvissä tehtävissä kuten asiakastietojen profiloinnissa.
– muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietoja voidaan käsitellä kaikissa Koskisen konserniin kuuluvissa yrityksissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voi sisältää seuraavia tietoja:
– yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, henkilötunnus kuin yksilöivä tunnistus on pakollinen velvoitteiden hoitamiseksi
– rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
– asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot
– viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten evästeet ja selailu- ja hakutiedot
– kiinnostuksen kohteet, toivomukset
– mahdolliset luvat ja suostumukset
– mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
– asiakkaalta itseltään internetin kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
– evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
– lokitiedoista, jotka on koottu seuraamalla verkkopalvelujen käyttöä
– yksiköistä, jotka tuottavat verkkopalveluihin liittyviä palveluja, tuotteita ja lisäpalveluja
– yksiköistä, jotka tuottavat logistisia palveluja kuten laskutus, rahtaus, kunnossapito jne.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan ja siirretään Koskisen ja sen eri yksiköille tai myyntiedustajille sekä Koskisen konsernin muiden yritysten käyttöön, joista osa sijaitsee EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, käytettäväksi edellä määritetyllä tavalla. Myös osa verkkopalvelujen ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käytön jälkeen tai säilytetään lukituissa tiloissa.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Lisäksi niitä koskevat Koskisen yleiset tietoturvaohjeet ja tietojärjestelmien sisältämiä tietoja koskevat periaatteet kuten palomuurit. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät ja alihankkijat, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Koskisen - web decoration
Koskisen - web decoration

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme ja saat tuoreimmat puualan uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

TULE MEILLE TÖIHIN

Tule Koskiselle tekemään töitä puun ammattilaisten kanssa!

Katso avoimet työpaikat

Page.php

Ylös