Vastuullisuus on Koskisella osa jokapäiväistä työtä ja näkyy kaikessa tekemisessä.

Virkeshandelstjänster

Tjänster för dina behov

Vi planerar alltid virkesaffären efter behoven i din skog. Vi tar hand om nödvändiga avverkningsanmälningar och planeringen av skogsvårdsarbeten i samband med virkesaffären. Samtidigt kan vi även komma överens om uttag av energived.

Du kan sälja virke till oss genom rotköp eller leveransköp, eller teckna ett heltäckande skogsvårdsavtal med oss som inkluderar allt från markberedning till plantering och gallring.

Innan vi tecknar avtal om skogsvård eller virkesköp  gör vi ett skogsbesök för att bedöma din skog och dina avverkningsbehov. Besöket är gratis och medför ingen försäljningsskyldighet. Efter bedömningen lämnar vi ett köpanbud och om du vill även ett anbud på skogsvårdstjänster. Med oss kan du alltid komma överens om virkesaffärer och skogsvård  med en och samma person, vår kunniga inköpschef i din region.