Virkesaffärer

Långsiktiga och lönsamma virkesaffärer

Skogsvård och virkesaffärer är två av skogsbrukets viktigaste delar. Skogsvård garanterar bästa möjliga avkastning på din skog när det blir aktuellt att sälja. För oss är det särskilt viktigt att lyckas med skogsvårdsarbeten och alla delar av virkesaffären för att ge dig största möjliga nytta av din skog.

Med oss kan du antingen börja planera virkesaffären från ”rent bord” eller erbjuda oss en färdig plan för virkesförsäljning, dvs. stämplingspost. Det viktigaste är att virkesaffären genomförs enligt skogens och ägarens behov med hänsyn till det rådande marknadsläget.

Vår ambition är att skapa långvariga partnerskap som gynnar båda parter. Skonsam avverkning och noggrant tillvaratagande av stockarna är en hederssak för oss. Vi sköter vår del enligt avtalet och skogsägarens önskemål för att du även i framtiden ska ha förtroende för oss i virkesaffärer eller skogsvårdsarbeten. Vi gör det enkelt för dig att sköta skogsvård och virkesaffärer, för hos oss hanteras alla dina ärenden av en och samma inköpschef. Samtidigt kan vi erbjuda dig och din skog individuella tjänster.

Virke som rotköp eller leveransköp

Vi köper virke av såväl privata skogsägare som av organisationer och företag.

Vid så kallade rotköp, där köparen tar hand om avverkningen, sker mätningen av stammar med skördarens mätutrustning. Vid leveransköp, där säljaren själv avverkar och lämnar av virket vid vägkanten, sker virkesmätningen i huvudsak i samband med mottagning på vår fabrik eller vid vägkanten.

Vårt huvudsakliga inköpsområde sträcker sig cirka 150 km från Järvelä.

Viktigaste virkesslag som vi köper

  • Gran- och talltimmer
  • Plywoodtimmer
  • Björktimmer
  • Björkfanertimmer
  • Klent timmer till sågverket i Kissakoski