Räknare för virkesaffärer

Beräkna värdet på din skog och se hur stor skillnad noggrann aptering av stockar gör.

Vår noggranna aptering garanterar skogsägarna högt timmerutbyte vid virkesaffärer.

Koskitukki är känt för skicklig aptering, för vi använder oss av flera apteringslängder. Eftersom det är en stor prisskillnad mellan timmer och massaved är det lönsamt för säljaren att maximera timmermängden. Noggrann aptering kan öka timmermängden med flera procent.

Ur skogsägarens perspektiv ger vår noggranna aptering möjlighet att dra nytta av hela stammen och maximerar därmed ersättningen för varje avverkat träd. Våra många apteringslängder innebär att hela stocken tas tillvara och säljaren får bästa möjliga pris för sina träd.

Beräkna värdet på din skog snabbt och enkelt och se hur mycket du kan tjäna på en virkesaffär just nu.

Vi tar noggrant till vara hela stocken när vi köper virke. Eftersom det är en stor prisskillnad mellan timmer och massaved är det lönsamt för säljaren att maximera timmermängden. Noggrann aptering kan öka timmermängden med flera procent.

GRANMÄNGD 5 % högre timmerutbyte med Koskisen

Koskisen som köpare Annan köpare
Timmer m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
Massa/Massaved m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
Totalt = =
Prisskillnad €/m3

BJÖRKMÄNGD 5 % högre timmerutbyte med Koskisen

Koskisen som köpare Annan köpare
m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
= =
€/m3
Björkfanertimmer höjer genomsnittspriset betydligt.

TALLMÄNGD (tukkisaantoero 5 % Koskisen hyväksi)

Koskisen som köpare Annan köpare
m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
= =
€/m3