Metsän ennakkoraivauksessa poistetaan alikasvospuustoa, mikä nopeuttaa harvennusta tai korjuuta

Förröjning

Förröjning handlar om att röja bort underväxt för att påskynda gallring eller avverkning

Förröjning underlättar gallring och avverkning

Förröjning utförs före gallring eller huvudavverkning för att underlätta och påskynda arbetet, särskilt om skogen har rikligt med underväxt eller snår. Skogsarbetaren tar bort underväxt med röjsåg minst cirka en meter runt träden eller från hela avverkningsområdet för att skördarföraren enklare ska nå trädstammarna med aggregatet.

Förröjning ger snabbare gallring och avverkning, höjer kvaliteten på avverkat virke samt skyddar rötterna för återstående träd. För att ge röjda snår och underväxt tid att tryckas ned mot marken innan skördaren kommer till skogen ska förröjningen helst utföras minst ett år före avverkning eller gallring.

Våra skogsvårdsexperter ger gärna råd kring röjningen. Förröjningen utförs av professionella skogsarbetare och skogsentreprenörer med gedigen erfarenhet av skogsvårdsarbeten.