Maanmuokkauksella luodaan otolliset kasvuolosuhteet uusille puun taimille ensimmäisten kasvuvuosien ajaksi.

Markberedning

Bättre grogrund för plantorna med markberedning

Markberedningen är en viktig åtgärd efter en förnyelseavverkning innan man börjar plantera ny skog. Med markberedning skapar man optimala förutsättningar för plantorna att växa under de första tillväxtåren. Markberedning innebär att humuslagret i skogen rivs upp för att få fram den mer näringsrika mineraljorden. Då får plantor eller frön möjlighet att växa fritt med mindre konkurrens från annan skogsvegetation. Rätt genomförd kan markberedningen även minska behovet av tidig plantskogsröjning. Vid markberedning görs även planteringspunkter, vilket ger enklare och snabbare plantering.

Markberedning bör göras senast sommaren efter en avverkning. Det finns olika markberedningsmetoder: högläggning, fläckupptagning och harvning.

Högläggning är en bra metod för bördiga växtplatser. Metoden går ut på att skapa högar med grävmaskin som plantorna sedan planteras i.

Fläckupptagning görs på torrare områden och innebär att man tar bort humus för att frilägga mineraljorden fläckvis på cirka 50–70 cm stora områden.

På mineraljordar är harvning ett bra alternativ och innebär att man harvar ett brett spår som plantorna planteras i. Harvning används särskilt i samband med sådd och naturlig förnyelse.

Vår kunniga skogsvårdspersonal kan hjälpa dig välja den bästa markberedningsmetoden för din skog och mark.