Hyvälaatuisilla taimilla ja siemenillä sekä ammattitaitoisten tekijöiden avulla varmistat hyvän alun uudelle metsällesi.

Skogsplantering och sådd

Högklassiga plantor och frön samt kunniga skogsplanterare garanterar att din skog får en bra start.

Plantor

Beställ högklassiga plantor av oss. Vårt sortiment inkluderar gran-, tall- och björkplantor. Vi erbjuder även specialträdsplantor i mån av tillgång.

Vi levererar årligen uppemot en miljon plantor till ett område på mer än 500 hektar. Merparten av plantorna vi säljer är tvååriga granplantor. Vi väljer alltid rätt planta utifrån växtplatsen. Våra gran- och björkplantor är vanligen ettåriga.

Merparten av plantorna är fryslagrade och behöver få tina under en till två veckor. Medan plantorna tinar upp ska de förvaras i skugga och lufthålen i kartongerna öppnas. Det är viktigt att övervaka upptiningen eftersom plantorna behöver vattnas och tas hand om efter att de tinat upp. Vid plantering ska det rinna vatten ur rotklumpen om man pressar den med handen.

Alla våra plantor går enkelt att plantera med planteringsrör. Den bästa tiden att plantera är våren och sommaren, men det går i praktiken bra att plantera så länge som marken är ofrusen och varm. Beroende på trädart planteras 1 600–2 500 plantor per hektar på förnyelseytan.

Sådd

Av oss får du alla frön du behöver. Sådd är en bra och kostnadseffektiv förnyelsemetod särskilt för tall på lite torrare och kargare moar, där det finns mindre konkurrerande sly och annan vegetation. Sådd görs vanligen maskinellt i samband med harvning, men kan även göras för hand.

Åren efter plantering eller sådd är det viktigt att vid behov utföra hjälpplantering, tidig röjning och plantskogsskötsel.

Förnyelse genom plantering eller sådd är en integrerad del av virkesaffärerna för oss. Vi hjälper dig gärna med att välja rätt förnyelsemetod och trädslag. Planteringen utförs av våra kunniga partner som har blick och känsla för arbetet.