Oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä varmistat taimikkosi menestyksekkään kasvun.

Tidig röjning och plantskogsskötsel

Säkerställ plantskogens tillväxt genom att tajma skötselåtgärderna rätt

Tidig röjning en viktig del av plantskogsskötseln

Tidig röjning ska utföras för att säkerställa bästa möjliga tillväxt för 3–7-åriga tall- och granskogar. Unga skott och sly som bromsar upp tillväxten rensas bort runt unga barrträd som är cirka en meter höga. Tidig röjning säkerställer optimala växtförutsättningar för din plantskog och förebygger skador orsakade av att träden växer för tätt.

Vid tidig röjning avlägsnas även lövträd som är högre än gran- och tallplantorna. Vid behov kan även svaga och skadade träd eller plantor som växer för nära varandra tas bort. Det är inte nödvändigt att röja alla lövträd.

Plantskogar med björk kräver vanligen ingen tidig röjning.

En väl utförd tidig röjning underlättar såväl plantskogsskötseln som förstagallringen. Vi hjälper dig gärna med att säkerställa bästa möjliga tillväxt för din plantskog.

Plantskogsskötsel bidrar till tillväxt

Plantskogsskötsel garanterar snabbt växande träd av hög kvalitet. En rätt tajmad plantskogsskötsel sparar både tid och pengar för framtida skogsvårdsarbeten.

Den bästa tiden för plantskogsskötsel för granar är vid 2–4 meters höjd, för björkar vid 4–7 meters höjd och för tallar vid 5–7 meters höjd, det vill säga när skogen är cirka 10–15 år gammal.

Plantskoggskötsel innebär att man gallrar bort svaga träd eller träd som växer för nära varandra och därmed ger de grövsta och mest livskraftiga trädens rötter mer utrymme. Samtidigt kan man avlägsna eventuella lövträd som bromsar barrträdens tillväxt.

Genom att vidta åtgärderna vid rätt tidpunkt minskar man även arbetsmängden vid förstagallringen.

Kontakta våra experter för hjälp med din plantskog.