Virkesköp

Tillförlitlig partner för virkesaffärer

VIRKESKÖP OCH BIOENERGI

Våra viktigaste virkesslag är gran-, tall- och björktimmer.

Förutom virkesköp ansvarar vi även för koncernens skogsfastigheter samt utför skogsvårdsarbeten för många privata skogsägare.

Även bioenergi har växt till en betydande del av verksamheten. Vi producerar biobränsle av avverkningsrester och biprodukter från virkesförädlingen. Bränslet används på koncernens fabriker men vi levererar även betydande volymer trädbränsle till närbelägna kraft- och värmeverk som producerar fjärrvärme, el och processånga. Dessutom säljer vi barkströ från förädlingsprocessen som används vid trädgårdsanläggning.

Mätnings- och kvalitetskrav för björktimmer

Kontrollera alltid måtten med din lokala virkesköpare på förhand.