Tehdään yhdessä hyvät puukaupat vastuullisesti

ABC för virkeshandel

Utgångsläge för virkesaffären

Virkesaffärer handlar om att ta hand om din egendom

Virkesaffärer handlar om att ta hand om din egendom. Idén om att sälja skog kan börja med ett behov av skogsvård, men samtidigt ger en virkesaffär även intäkter för nödvändiga investeringar eller inköp.

En virkesaffär kan bestå av antingen gallring eller förnyelseavverkning. Gallring handlar om att gallra bort överflödiga träd så att de bästa exemplaren får mer ljus, näring och utrymme att växa. Förnyelseavverkning blir aktuellt när det är mer lönsamt att avverka och förnya skogen än att låta den fortsätta växa. Orsaker till förnyelse av skogen är till exempel hög ålder, långsammare tillväxt eller angrepp av granbarkborre, rotticka på gran eller rotröta på tall.

Planering av virkesaffären och avverkningen

Med oss får du planera hela virkesaffären med en och samma person.

Virkesaffären kan planeras antingen utifrån skogsbruksplanen eller så kan du börja om från rent bord tillsammans med en av våra inköpschefer. Våra inköpschefer kommer gärna och utför ett avgiftsfritt skogsbesök och tar fram en plan med föreslagna åtgärder utifrån dina, din skogs och miljöns behov. Vid behov kan vi även inkludera en plan över andra skogsvårdsåtgärder.

En virkesaffär med oss är lika enkelt som att gå till butiken – du får komma överens om alla detaljer kring affären, avverkningen och skogsvårdsåtgärderna med en och samma person. Våra virkesköpare har ett nära samarbete med avverkningspersonalen och transportörerna. Vi beaktar gärna dina önskemål om avverkningssätt och tidpunkt.

Virkesaffären ingås

Vi tar hand om alla nödvändiga dokument

Vi tar hand om alla nödvändiga dokument tillsammans med dig. När du undertecknar avtalet är det samtidigt behändigt att ta hand om andra dokument som lagen förutsätter, till exempel anmälan om användning av skog, tillstånd för miljöåtgärder, stödansökningar och skogsvårdsarbeten i samband med virkesaffären. Samtidigt får du även en beräkning över inkomster och utgifter för samtliga arbeten.

Avverkningen inleds

Flexibel avverkningstidpunkt

Vi kontaktar skogsägaren innan vi inleder avverkningen. Vanligen genomförs virkesaffärer med en avverkningstid på två år och inleds några månader efter att avtalet undertecknats. Med oss kan du flexibelt komma överens om tidpunkten eftersom allt som görs i din skog hanteras av en och samma person.

Betalningar, besked och eventuella skogsvårdsarbeten

ABC för virkeshandel Betalningar, besked och eventuella skogsvårdsarbeten

Efter avverkningen konstateras volymen med hjälp av skördarmätning och mätbesked. Dina virkesintäkter betalas ut till ditt konto i enlighet med avtalet och du får förutom avkastningen en förnyad skog. Om du i samband med virkesaffären kommit överens om plantering, markberedning eller andra skogsvårdsarbeten utför vi dem som avtalat efter avverkningen.