Förnyelseavverkning

Förnyelseavverkning är aktuellt när skogen växt så mycket att det är mer lönsamt att förnya än att låta den fortsätta växa.

Förnyelseavverkning ger skogsägaren inkomster

Förnyelseavverkning innebär att träden i skogen avverkas och tas till vara för att ge utrymme för plantering av ny skog. Det är aktuellt med förnyelse när skogens tillväxt börjar sakta ner eller när dina mål som skogsägare har uppfyllts. Förnyelseavverkningen står för merparten av de inkomster som ägaren får under skogens omloppstid. Det gäller att förnyelseavverka i tid för att inte gå miste om virkesintäkter på grund av röta.

Förnyelseavverkningar utförs vanligen antingen som kalhyggen med eller utan fröträdsställning. En skog med träd av olika åldrar kan även förnyas genom så kallad plockhuggning.

Kalavverkning

Vid kalavverkning huggs nästan alla träd förutom de naturvårdsträd som skogscertifikaten förutsätter för att trygga naturens mångfald. Efter en kalavverkning är det klokt att även komma överens om förnyelse och planering av ny skog. Även skogslagen förutsätter att skogsägaren anlägger en ny plantskog för att ersätta avverkad skog.

Fröträdsställning

Fröträdsställning innebär att man lämnar 50–150 livskraftiga fröträd med välutvecklade kronor per hektar. Tanken med denna så kallade naturliga förnyelse är att den nya skogen växer av frön från fröträden. Markberedning kan bidra till att plantorna växer jämnt och tätt. När plantorna växt tillräckligt avverkas fröträden för att inte störa plantornas tillväxt. Fröträdsställning är särskilt lämpligt för tallbestånd.

Förnyelse ska alltid genomföras med hänsyn till såväl skogsägarens mål som miljöaspekter. Vi ger gärna en bedömning av tillståndet i din skog och rekommenderar en lämplig förnyelsemetod. I samband med avverkningen sköter vi även uttag av energi- och massaved samt avverkningsrester som blir bioenergi eller levereras till massaindustrin.

I samband med förnyelseavverkning kan vi även komma överens om återbeskogningsåtgärder, till exempel markberedning, plantering eller andra skogsvårdsarbeten. Våra tjänster skräddarsys alltid efter skogsägarens och skogens behov.