YMPÄRISTÖ

Liiketoimintamme on suoraan kytköksissä metsään. Siksi meillä on erityisen hyvä syy pitää huolta luonnosta.

KoskisenVastuullisuusYmpäristö

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS ON TOIMINTAMME PERUSTA

 


 

Koskisen tuotteet on tehty uusiutuvasta materiaalista, puusta. Puu itsessään on uudistuva, kierrätettävä ja luonnollisesti hajoava orgaaninen aine. Päämäärämme on toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassamme.

Koskiselle on myönnetty puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatit, PEFC CoC ja FSC® CoC. Ne varmistavat, että puu korjataan kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä, joissa hakkuut tehdään lakia ja sertifiointikriteereitä noudattaen. Raaka-aineen alkuperä selvitetään hankintapolitiikkamme mukaisesti niin, että suojelualueiden metsät säilyvät, eikä puuta hankita ns. kiistanalaisista lähteistä (ks. alta). Metsänhoitotoimenpiteissä huomioimme aina luonnonsuojelu- ja metsälain tarkoittamat arvokkaat elinympäristöt. Olemme myös kaiken aikaa tietoisia siitä, mikä osuus tehtaille toimittamastamme puusta on sertifioiduista metsästä peräisin.

Käytämme kaikki puun osat hyödyksi: tukit käytetään esim. vanerin ja sahatavaran valmistamiseen, kuitupuut toimitetaan paperin ja selluntuotantoon ja hakkuutähteet eli risut ja kannot hyödynnetään biopolttoaineena joko omassa voimalaitoksessamme tai lähialueiden voimalaitoksilla kotien lämmittämiseen. Biopolttoaineen osuus kokonaislämmöntuotostamme on 98 %. Varmistamme myös, että hakatut metsät uudistetaan metsälain mukaisesti. Vuosittain istutamme noin miljoona kotimaista puuntaimea, joita ei ole geneettisesti muunnettu. Metsänhoitotoimenpiteissä huomioidaan aina luonnonsuojelu- ja metsälain tarkoittamat arvokkaat elinympäristöt.

Kestävää kehitystä

Yksi tavoitteistamme on olla etulinjassa käyttöönottamassa kansainvälisiä ympäristöstandardeja ja noudattaa kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Arvioimme toimintaamme jatkuvasti varmistaen toimintamme kestävyyden ja alkuperän, metsän, jatkuvuuden. Koskisen on ollut edelläkävijä ympäristön huomioinnissa suomalaisessa metsäteollisuudessa ja on saanut tunnustusta tehdyistä toimenpiteistä. Koskisen on muun muassa ensimmäinen suomalainen puutuoteteollisuuden yritys, jolle myönnettiin ISO 14001 –sertifikaatti tunnustuksena ympäristöystävällisestä toiminnasta jo vuonna 1997. Lisäksi Koskisen Oy:lle on myönnetty ISO 9001 -laatusertifikaatti 1995 sekä OHSAS 18001 -terveys- ja turvallisuussertifikaatti vuonna 2001.

Vähemmän jätettä ja päästöjä

Huolehdimme tuotannossa syntyvien jätteiden kierrätyksestä ja hyödyntämisestä. Seuraamme jatkuvasti syntyvien jätteiden määrää ja teemme toimenpiteitä vähentääksemme kaatopaikkajätettä. Osoituksena tästä olemme mukana Ympäristöministeriön kestävänkehityksen haasteessa sitoumus2050.fi.

Koskisen Oy, sitoumus2050.fi

Suuret investointimme energiantuotantoon ja päästöjen vähentämiseen ovat vaikuttaneet yhtiön kokonaispäästöihin huomattavan paljon. Koskisen oman bioenergiavoimalan ansiosta biopolttoaineesta tuotetun lämpöenergian määrä on noussut 2000-luvulla 74 prosentista lähes 100 prosenttiin.

Suurin osa tuotteistamme ja paketointimateriaaleistamme ovat kierrätettäviä. Huolehdimme myös tuotteidemme ympäristöystävällisyydestä ja siksi olemme etulinjassa toteuttamassa kansainvälisiä sopimuksia.

Kiistanalaiset lähteet

  1. Laittomat hakkuut
  2. Hakkuut, jotka ovat rikkoneet alkuperäiskansojen oikeuksia tai muita ihmisihmisoikeuksia
  3. Metsät, joissa on uhattu tai tuhottu tärkeitä luonnonsuojelullisia arvoja
  4. Metsät, jotka on muutettu luonnonmetsistä plantaasimetsiksi
  5. Metsät, missä on käytetty geenimanipuloituja puita
Koskisen - web decoration
Koskisen - web decoration

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme ja saat tuoreimmat puualan uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

TULE MEILLE TÖIHIN

Tule Koskiselle tekemään töitä puun ammattilaisten kanssa!

Katso avoimet työpaikat

Page.php

Ylös