Koskisen liiketoiminta-alueet

Koskisen on saha- ja levyteollisuuden edelläkävijä. Jalostamme kestävästä ja vastuullisesti hankitusta puuraaka-aineesta korkealuokkaisia tuotteita ja myy niitä vaativille asiakkaille Suomessa ja maailmalla. Päätuotteita ovat sahatavara, vaneri ja lastulevy.

Yli sadan vuoden aikana rakentunut liiketoiminta perustuu metsiin ja jatkuvan uusiutumiseen, ja siksi luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen sukupolvelta toiselle on toiminnan ja strategian ytimessä. Koskisen liiketoiminta koostuu Sahateollisuus- ja Levyteollisuus -segmenteistä.

Sahateollisuus

Sahateollisuus-segmentti valmistaa kuusesta ja männystä sekä vakiosahatavaraa että mitallistettua ja lujuuslajiteltua sahatavaraa. Noin 40 prosenttia sahatavarasta jatkojalostetaan höyläämällä ja pienemmässä määrin maalaamalla. Sahatavaraa ja -jalosteita myydään merkittävästi myös Suomen ulkopuolisille markkinoille, erityisesti Japaniin.

Puunhankinta on osa Sahateollisuus-liiketoimintasegmenttiä. Hankitusta puusta noin 60 prosenttia käytetään Koskisen omassa toiminnassa, ja loput noin 40 prosenttia myydään kolmansille osapuolille, kuten energiakäyttöön sekä kemialliselle metsäteollisuudelle.

Levyteollisuus

Levyteollisuus-liiketoimintasegmentti valmistaa vaneria, ohutvaneria, viilua, lastulevyä sekä kevyiden hyötyajoneuvojen sisustusratkaisuja. 

Suurimmat asiakasryhmät ovat rakennus- ja huonekaluteollisuus. Koivuvanerilevyjä ja lattiatuotteita valmistetaan rakentamiseen, kevyisiin ja raskaisiin hyötyajoneuvoihin, pakkauksiin, sisustukseen, kalusteisiin ja puusepänteollisuuteen.

Koskisen valmistaa laajan valikoiman lastulevytuotteita sahanpurusta ja puuhakkeesta, jotka syntyvät sivutuotteina Koskisen sahoilla ja koivuvanerin tuotannossa.

Tuotantolaitokset ovat Suomessa ja Puolassa

Koskisen tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa Järvelässä ja Hirvensalmella sekä Puolan Toporówissa. Järvelän uuden puunjalostusyksikön tuotanto alkaa vaiheittain vuosien 2023 ja 2024 aikana. Se kasvattaa Sahateollisuus-liiketoimintasegmentin nykyistä 300 000 kuutiometrin vuotuista sahatavaran tuotantokapasiteettia 400 000 kuutiometriin. Investoinnin myötä uudesta tuotantolaitoksesta muodostuu täysin integroitu puunjalostusyksikkö.