Koskisen sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Koskiseen?


Erinomainen yhdistelmä huippuosaamista, teknologiaa sekä viisautta käyttää puuta ja metsiä oikein.

1. Kestävyyteen liittyvät teemat kasvattavat Koskiselle oleellisia markkinoita

Vihreä rakentaminen ja siihen liittyvä sääntely ovat Koskisen sahatuotteiden ensisijaisia kasvutekijöitä, sillä noin 60 prosenttia Koskisen sahatavarasta käytettiin rakentamiseen liittyvissä kohteissa vuonna 2021. Koskisen lastulevytuotteista noin 49 prosenttia käytettiin huonekaluissa, joissa puu on vastuullinen, kestävä ja yhä trendikkäämpi raaka-aine.

2. Kestävyyden huomioiminen kaikissa Koskisen tuotannon vaiheissa.

Puutuotteet ovat hyvä vaihtoehto materiaaleille monissa käyttötarkoituksissa niiden positiivisen hiilinielun, kestävyyden ja uusiutuvan luonteen ansiosta. Koskisen jäljittää hankkimansa puun alkuperän ja käyttää puun alkuperäketjujärjestelmää varmistaakseen, että kaikki puumateriaali hankitaan laillisesti ja eettisesti luotettavista lähteistä. Metsänhoitopalveluissaan Koskisen suosii sekametsiä, uudistushakkuita, korkeiden kantojen jättämistä, soiden reuna-alueiden suojelua sekä lahopuun ja matalatuottoisten alueiden säästämistä.

Vastuullisuusraportti (.pdf)

3. Integroidun mekaanisen puunjalostuksen edelläkävijä

Koskisen tehokas integroitu toimintamalli mahdollistaa puun optimaalisen käytön raaka-aineena sen tuotantolaitoksilla, ja Koskisen Puunhankintatoiminto mahdollistaa korkealaatuisen puuraaka-aineen saatavuuden. Koko arvoketju korjuusta lopputuotteisiin on suunniteltu synergisten materiaalivirtojen ja ketterän toimintamallin ympärille, mikä mahdollistaa eri lähteistä peräisin olevien raaka-aineiden käytön. Koskisen esimerkiksi hyödyntää puuntyöstössä syntyviä haketta ja sahanpurua sen lastulevytuotannossa. Tuotannossa saavutettavan materiaalitehokkuuden odotetaan nousevan, kun Koskisen ottaa käyttöön Järvelän uuden yksikön asteittain vuosien 2023 ja 2024 aikana.

4. Korkealaatuiset, räätälöidyt tuotteet suomalaisesta puusta

Koskisen uskoo, että sen tuotteet ja palvelut tunnetaan niiden korkeasta laadusta, minkä ansiosta Koskisen voi hinnoitella tuotteensa, erityisesti levytuotteensa, korkeammalle Suomen keskimääräisiin vientihintoihin verrattuna. Integroidun mallin ansiosta, Koskisen pystyy tuottamaan pienempiä eriä lopputuotteita, jotka voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan sekä tarjoamaan laajan tuotevalikoiman ja korkeatasoisia palveluita asiakkailleen.

5. Tulevat investoinnit luovat pohjan parantaa taloudellista suorituskykyä edelleen

Koskisen on tunnistanut useita mahdollisia kohteita tuleville investoinneille, joiden tavoitteena on sekä liikevaihdon että tehokkuuden kasvu, ja joiden se odottaa johtavan kannattavuuden paranemiseen. Ensimmäinen tällainen investointi on Järvelän uusi saha. Muita Koskisen tunnistamia konkreettisia kasvupolkuja ovat pienemmät tehokkuutta parantavat investoinnit Koskisen tuotantolaitoksilla, uusien ja olemassa olevien tuotteiden kehittäminen kohti entistä kestävämpiä ratkaisuja sekä mahdolliset yritysjärjestelyt, joilla pyrittäisiin muun muassa parantamaan Koskisen kykyä hankkia raaka-aineita.

6. Johto, jolla on laaja kokemus teollisuudenalalta

Koskisella on hyvin verkostoitunut johto, jolla on pitkä kokemus sen teollisuudenalalta ja relevanteilta rinnakkaisteollisuudenaloilta, kuten materiaaliteknologiasta ja puurakentamisesta. Johtoryhmän osaamista on hiljattain vahvistettu vastuullisuuden ja sijoittajaviestinnän osalta. Koskisen johtoa tukee edelleen yhtiön hallitus, jolla on pitkä kokemus Koskisessa ja teollisuudenalan muissa suurissa yhtiöissä.