Koskisen sijoituskohteena

Koskisen on kestävän puunjalostuksen edelläkävijä, jonka korkean jalostusarvon puutuotteita myydään maailmanlaajuisesti. Innovatiivisuus, korkea laatu, tehokkuus sekä asiakaslähtöisyys ovat kilpailuetuja, joihin myös investoidaan aktiivisesti. Omistaja-arvo syntyy hyvästä kannattavuudesta ja aktiivisesta osinkopolitiikasta.

Koskisen on ainutlaatuinen yhdistelmä vastuullista huippuosaamista, puunjalostusteknologiaa sekä viisautta käyttää puuta ja metsiä kestävästi. Koskisen koko arvoketju metsästä lopputuotteisiin on kokonaisuus, jossa jokainen yksityiskohta on mietitty tukemaan toistaan. Kestävä metsänhoito takaa uusiutumisen ja hyvinvoinnin, joka siirtyy sukupolvelta toiselle.

Koskisen erityinen vahvuus on integroitu toimintamalli, joka muodostaa liiketoiminnan kokonaisuuden metsästä tuotannon kautta valmiiksi tuotteiksi. Koko arvoketju korjuusta lopputuotteisiin on suunniteltu synergisten materiaalivirtojen ja ketterän toimintamallin perustalle.

Korkea laatu, läheiset asiakassuhteet, osaava henkilöstö, vastuullisuus ja ketteryys muodostavat pohjan Koskisen kasvulle.

Laadukkaat tuotteet vaativille asiakkaille

Koskisen valmistaa puusta erittäin korkealuokkaista rakennussahatavaraa, jatkojalostettua puutavaraa, vaneria, lastulevyä sekä ohutviiluvanereita. Tuotteita valmistetaan useisiin eri käyttötarkoituksiin rakentamisesta huonekaluihin ja tilojen sisustuksesta hyötyajoneuvojen varusteluun. Usein tuotteet räätälöidään suoraan asiakkaalle.

Koskisen asiakkaita ovat muun muassa logistiikka-, rakennus-, auto-, stanssaus-, huonekalu-, sisustus-, pakkaus-, ja kemiallisen metsäteollisuuden toimijat.

Koskisen liikevaihto jakautui vuonna 2022 seuraavasti:

41 % Suomi
34 % Muu EU-alue
25 % EU:n ulkopuoliset maat (Aasia ja Iso-Britannia)

Markkinat ja megatrendit tukevat kysyntää

Puu on kestävä, hiiltä sitova rakentamis-, huonekalu- ja sisustusmateriaali. Siirtymä ilmastoa ja ympäristöä vähemmän kuormittaviin raaka-aineisiin ja materiaaleihin tukee puupohjaisten tuotteiden kysyntää maailmanlaajuisesti.

Erityisesti vihreä rakentaminen ja siihen liittyvät rahoitus- ja sääntelymallit tukevat Koskisen tuotteiden ja erityisesti sahatavaran kysyntää. Noin 60 prosenttia Koskisen tuottamasta sahatavarasta käytettiin rakentamiseen liittyvissä kohteissa vuonna 2021.

Kaupungistumisen ennustetaan kasvattavan uudis- ja korjausrakentamista, ja puun osuuden kasvavan rakennusmateriaalien markkinoilla ympäristötietoisuuden ja sääntelyn lisääntymisen vuoksi.

Vastuullisuus, kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus kasvattavat puutuotteiden markkinoita ja globaalia kysyntää.

Vastuullisuus varmistaa ja vauhdittaa

Puu on vastuullinen materiaali, josta voidaan valmistaa pitkän elinkaaren kestäviä tuotteita. Vastuullisuus on Koskiselle itsestäänselvyys: sen ytimessä on puuviisaus, joka tarkoittaa muun muassa, että puusta käytetään hyödyksi kaikki mahdollinen, mahdollisimman korkean jalostusarvon tuotteisiin.

Koskisen tuntee käyttämänsä puun alkuperän ja käyttää alkuperäketjujärjestelmää varmistaakseen, että kaikki puumateriaali hankitaan laillisesti ja eettisesti luotettavista lähteistä. Valtaosa hankitusta puusta on sertifioitua. Metsänhoitopalvelut varmistavat osaltaan metsän uudistumisen, monimuotoisuuden suojelemisen sekä laaja-alaisen kestävyyden.