Turvallinen työympäristö

Olemme houkutteleva ja reilu työnantaja

Työturvallisuus

  • Työturvallisuuden johtaminen kohti nollatapaturmaa-tavoitetta

Hyvinvointi ja osaaminen

  • Hyvinvoiva ja terve henkilöstö​
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen​
  • Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö​
  • Vastuullinen ja luotettava työnantaja 
TeemaTavoitteetKPIKPI tavoite
Perusvuosi 2022
Vuonna 2023
TyöturvallisuusTapaturmien vähentäminenTapaturmataajuus LTA15 (2022: 19,40)17,90
Hyvinvointi ja osaaminenHyvinvoiva ja terve henkilöstöTyöhyvinvointikyselyn kokonaisarvosana​
Työhyvinvointikyselyn 
vastausprosentti
4 (2022: 3,85)​

90 % (2022: 76)
3,93
82,2
Henkilöstön osaamisen kehittyminenKoulutustunnit/ henkilö18 h / henkilö (2022: 11,48 )​12,58
Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen 
työyhteisö
Monimuotoisuus-, 
yhdenvertaisuus- ja inklusiivisuustietoisuuden 
kehittäminen sisäisellä koulutuksella
Koulutuksen 100 % suoritus