Osake ja omistajat

Koskisen Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Koskisen osakepääoma on 1 512 000 euroa. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 23 025 159 ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on yhteensä 23 024 073. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita. Koskisen osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on KOSKI ja ISIN-koodi on FI4000533005.

Perustietoa osakkeesta