Käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä Koskisen konsernin ja Koskisen Oy:n (kaikki edellä mainitut jäljempänä Koskisen) sivustoja ja niiden alaisia sivustoja. Tiettyjä sivustoja ja palveluita saattaa koskea myös lisäehdot. Koskisen www-palveluilla tarkoitetaan tässä kaikkia Internetissä käytettäviä palveluita, joiden omistaja on Koskisen. Palveluja ovat esimerkiksi www-sivut, sovellukset, lomakkeet, verkkolehdet, ohjelmistot sekä kaikki muut sellaiset toiminnot, jotka liittyvät kiinteästi www-sivuihin. Käyttäjän on hyväksyttävä Koskisen sivustojen käyttöehdot voidakseen käyttää Koskisen www-palveluita.

2. Koskisen sivustojen käyttö

Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Koskisen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Käyttäjällä on oikeus hyödyntää www-sivujen osia yksityiseen käyttöön edellyttäen, että Koskisen mainetta tai liiketoimintaa ei vahingoiteta ja että yksityiseen käyttöön otettu kopio tai tuloste sisältää kaikki tekijänoikeustiedot tai muut omistusoikeudelliset tiedot ja merkinnät tai tällaisiin tietoihin liittyvät vastuuvapauslausekkeet.

Sivujen sisällön muuttaminen tai käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Käyttäjän lähettäessä materiaalia jollekin palvelimistamme esimerkiksi sähköpostitse tai Koskisen sivuston kautta, käyttäjä samalla vakuuttaa, että (a) mikään osa hänen lähettämästään aineistosta ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; että (b) ennen aineiston lähettämistä käyttäjä on käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut tuhoavat ominaisuudet; ja että (c) käyttäjä omistaa kyseisen aineiston tai hänellä on rajoitukseton oikeus luovuttaa se Koskiselle ja että Koskisen voi julkaista aineiston veloituksetta ja/tai sisällyttää aineiston tai osan siitä omiin tuotteisiinsa ilman mitään vastuuta tai maksuvelvollisuutta; ja että (d) käyttäjä ei esitä lähettämäänsä aineistoon liittyviä vaatimuksia Koskista kohtaan ja sitoutuu korvaamaan Koskiselle ne kustannukset ja vahingot, jotka sille mahdollisesti syntyvät sellaisista toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy käyttäjän lähettämän aineiston johdosta.

3. Luvaton käyttö

Käyttäessään näitä sivuja käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei toimita sivuille materiaalia, joka loukkaa kolmannen tekijänoikeuksia. Käyttäjä EI saa käyttää palveluita lainvastaisiin, vilpillisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu toimimaan tavalla mikä ei vahingoita tai haittaa sivuston toimintaa tai sen sisältöä.

4. Tekijänoikeudet

Näiden sivujen sisällön omistaa Koskisen. Kaikki Koskisen www-sivustot sisältöineen on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Sivuilla sijaitsevien ohjelmistojen immateriaalioikeudet kuuluvat Koskiselle tai sen käyttämille toimittajille. Koskisen pidättää itsellään kaikki oikeudet www-sivujensa sisältöön kaikkialla maailmassa.

5. Koskisen sivustojen oikeudet

Koskisen www-palvelut ja niiden sisältö toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat” ilman mitään takeita siitä, että sivut tai tiedot niillä ovat oikeita, tarkkoja tai luotettavia.

Koskisen ei takaa sitä, etteivät sivut tai palvelin, joka mahdollistaa sivujen lukemisen, sisällä viruksia tai muita vahingollisia komponentteja. Koskisen ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi.

Koskisella on oikeus muuttaa Koskisen sivustojen käyttöehtoja, sivustojen sisältöä tai sivustoilla olevia palveluita. Koskisella on oikeus rajoittaa palveluun pääsyä tai tehdä tekniikkaan ja käyttöön liittyviä muutoksia tai jopa lopettaa sivut ilman ennakkovaroitusta. Koskisen ei ole missään vastuussa käyttäjälle www-palveluiden muutoksista tai lopettamisesta. Koskisella on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa Koskisen sivustoissa olevaa materiaalia ja poistaa, siirtää ja kommentoida sitä, jos katsoo materiaalin olevan lain tai hyvän tavan tai näiden käyttöehtojen vastaista. Käyttäjä hyväksyy sen, että Koskisen varaa itselleen oikeuden tehdä näitä muutoksia ja että käyttäjän vastuulla on näiden ehtojen säännöllinen tarkistaminen. Jos käyttäjä jatkaa Koskisen sivustojen käyttämistä tällaisen muutoksen jälkeen, hänen katsotaan hyväksyvän muutoksen.

6. Vastuunrajoitus

Käytettäessä Koskisen www-palveluja Koskisen ei vastaa sivustojen laadullisista ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Koskisen ei vastaa sivustojen tai siellä olevien ohjelmien häiriöistä tai keskeytymisestä. Koskisen ei vastaa millään tavalla suorista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kustannuksista tai menetetystä voitosta, jotka liittyvät näiden www-sivujen käyttöön tai mahdollisuuteen käyttää niitä.

Koskisen ei anna takuuta www-palvelujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Koskisen ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeyttämisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisesta vahingosta tai vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Koskiselle.

Koskisen ei vastaa millään tavalla suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai rangaistukseen johtavista vahingoista eikä muistakaan vahingoista, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät palvelujen käyttämiseen tai käytön yrittämiseen tai siihen, että Koskisen www-palvelua tai jotakin siihen linkitettyä kohdetta selaillaan, tai siihen, että tämän palvelun sisältöä ei pystytä käyttämään, tai siihen, että käytössä tai välityksessä on vikaa, keskeytys, virhe, viive, virus tai järjestelmävirhe, vaikka Koskiselle tai sen edustajille kerrotaan mahdollisista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista.

Koskisen ei vastaa tiedosta tai aineistosta, jota kolmannet osapuolet tarjoavat Koskisen www-palveluihin linkitetyn kohteen kautta tai kolmannen osapuolen tuottamasta sisällöstä. Koskisen sivustoilla voi olla linkkejä toisille sivustoille, joita ylläpitävät muut tahot. Koskisen ei tarkista aktiivisesti näiden sivustojen sisältöä eikä vastaa informaatiosta, linkkien toimivuudesta, sisällöstä tai sen oikeellisuudesta tai hyödykkeistä, joita näillä sivustoilla tarjotaan, eikä edusta tällaisia sivustoja. Koskisen ei vastaa muiden palveluntarjoajien toiminnasta. Siirtyessä muiden palvelutarjoajien sivuille käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttäjäehdot ennen käytön aloittamista. Samalla käyttäjä hyväksyy sen, että sivut eivät ole Koskisen hallinnassa, eikä Koskisen ole vastuussa materiaalista, joka on luotu tai julkaistu kyseisillä sivuilla. Koskisen ulkopuolisen linkin sijoittaminen yhtiön sivuille ei myöskään tarkoita sitä, että Koskisen erityisesti hyväksyisi kyseisillä sivuilla mainitut tuotteet ja/tai palvelut. Käyttäjän siirtyessä kolmannen osapuolen sivustoille, kyseisten sivujen käyttö on aina hänen omalla vastuullaan.

7. Evästeet

Näillä sivuilla käytetään evästeitä. Niiden tarkoituksena on tarjota käyttäjälle nopeampi käyttö. Käyttäjä voi estää evästeen käytön muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön esto voi hidastaa Koskisen sivustojen latautumista ja estää käyttämästä tiettyjä osia sivustosta.

8. Käyttäjän toimittama sisältö

Koskisen ottaa mielellään vastaan palautetta ja ehdotuksia voidakseen kehittää käyttäjilleen tarjottavia palveluja. Käyttäjä hyväksyy sen, että Koskisen saa täydet käyttöoikeudet palautteisiin ja ehdotuksiin. Käyttäjälle ei siis makseta korvausta siitä, että Koskisen käyttää palautteeseen tai ehdotuksiin sisältyvää materiaalia.

Toimittamalla www-palveluihin liittyvää materiaalia Koskisen palvelimelle, esimerkiksi sähköpostin tai www-palvelun välityksellä, materiaalin toimittaja sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja:

(a) toimitettu materiaali ei ole luottamuksellista tai omistusoikeudellista ja materiaali kuuluu lähettäjälle ja/tai lähettäjällä on oikeus toimittaa se Koskiselle, (b) Koskisella on oikeus julkaista toimitettu materiaali sellaisenaan tai muokattuna, (c) lähettäjä on vastuussa materiaalin julkaisukelpoisuudesta, (d) lähettäjä on korvausvelvollinen, jos kolmas osapuoli esittää vaatimuksia Koskista kohtaan toimitettuun aineistoon liittyen, (e) lähettäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Koskista kohtaan toimitettuun aineistoon liittyen, (f) Koskisella on oikeus julkaista toimitettu materiaali kokonaan tai osin ilman korvausvelvollisuutta tai vastuuta, (g) lähettäjä sitoutuu tekemään parhaansa poistaakseen materiaalista virukset ja muut saastuttavat tai haitalliset ominaisuudet ennen materiaalin toimittamista Koskiselle, (h) Koskisen varaa oikeuden siirtää tai poistaa Koskiselle toimitetun materiaalin milloin tahansa ja mistä syystä tahansa.

9. Yhteydenotot

Koskisen sivustoja koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen info@koskisen.com tai puhelimella +358 20 55 341.

10. Henkilötiedot

Markkinointikampanjoiden yhteydessä voidaan kerätä henkilötietoja käytettäväksi suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimalla tavalla. Rekisteröitymistä edellyttävissä palveluissa informoidaan henkilötietojen käsittelystä erikseen.

11. Muut ehdot

Koskisen www-sivujen käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.