Näkymät

Lähiajan näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyy merkittävää epävarmuutta lyhyellä aikavälillä. Rahoituksen kallistuminen, kustannusinflaatio ja yleinen epävarmuus vaikuttavat Koskisen tuotteiden kysyntään. Kysynnän kehittymisen ennustamista vaikeuttaa myös saha- ja vanerituotteiden toimitusten loppuminen Venäjältä sekä Keski-Euroopan ja Kanadan alhaisemmat tuotantomäärät. Pitkällä aikavälillä puusta valmistettujen tuotteiden kysynnän odotetaan kuitenkin kasvavan, sillä puusta valmistettujen tuotteiden käyttöä rakentamisessa ja logistisissa ratkaisuissa suositaan ekologisin perustein.

Tulosohjeistukset

Tulosohjeistus vuodelle 2023 (julkaistu 16.3.2023)

Koskisen vuoden 2023 liikevaihdon ei odoteta ylittävän vuoden 2022 tasoa. Oikaistun käyttökatemarginaalin odotetaan olevan 12–14 prosenttia. Sahateollisuus-segmentin kannattavuuden odotetaan laskevan vuoden 2022 tasoon verrattuna. Levyteollisuus-segmentin kannattavuuden odotetaan säilyvän tai paranevan vuoden 2022 tasoon verrattuna.