Näkymät

Lähiajan näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyy merkittävää epävarmuutta lyhyellä aikavälillä. Rahoituksen kallistuminen, kustannusinflaatio ja yleinen epävarmuus vaikuttavat Koskisen tuotteiden kysyntään. Kysynnän kehittymisen ennustamista vaikeuttaa myös saha- ja vanerituotteiden toimitusten loppuminen Venäjältä sekä Keski-Euroopan ja Kanadan alhaisemmat tuotantomäärät. Pitkällä aikavälillä puusta valmistettujen tuotteiden kysynnän odotetaan kuitenkin kasvavan, sillä puusta valmistettujen tuotteiden käyttöä rakentamisessa ja logistisissa ratkaisuissa suositaan ekologisin perustein.

Tulosohjeistukset

Tulosohjeistus vuodelle 2024 (julkaistu 16.2.2024)

Koskisen-konsernin vuoden 2024 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2023 tasosta. Oikaistun käyttökatemarginaalin odotetaan olevan 8–12 prosenttia.