Hallitus

Koskisen hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön perusteella.

Yhtiön hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Yhtiön hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia Koskisen hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee toimia kaikissa tilanteissa Koskisen edun mukaisesti.

Hallituksella on toimintaansa varten laadittu työjärjestys, joka määrittelee hallituksen ja sen puheenjohtajan tehtävät. Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti normaalisti 8–12 kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa.

Yhtiökokous valitsee Koskisen hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Kokoonpano

Pekka Kuusniemi

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
s. 1968. Kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: Raisio Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2017

Eva Wathén

Hallituksen jäsen vuodesta 2001
s. 1967, filosofian maisteri (FM) ja eMBA

Kari Koskinen

Hallituksen jäsen vuodesta 1989
s. 1958, kauppatieteiden maisteri (KTM)

Kalle Reponen

Hallituksen jäsen vuodesta 2014
s. 1965, kauppatieteiden maisteri (KTM)

Päätoimi: hallitusammattilainen

Hanna Maria Sievinen

Hallituksen jäsen vuodesta 2015
s. 1972, kauppatieteiden tohtori (KTT)

Päätoimi: hallitusammattilainen, itsenäinen neuvonantaja

Hanna Masala

Hallituksen jäsen vuodesta 2023
s. 1976, kauppatieteiden maisteri (KTM)

Päätoimi: Sitowise Group Oyj:n talousjohtaja vuodesta 2022

Valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Koskisen Oyj:n hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan, jonka vastuulla on varmistaa asianmukaisen hallintotavan järjestäminen, valvonta ja riskienhallinta osakeyhtiölain mukaisesti sekä vapauttaa Koskisen hallituksen aika strategisiin asioihin toimittamalla hallitukselle neljännesvuosiraportit kyseisistä asioista. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu 3–5 hallituksen jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Tarkastusvaliokunnan jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden tarkastusvaliokunnan jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet kuluvalla toimikaudella ovat Hanna Sievinen, Eva Wathén ja Hanna Masala.