Avainluvut

Neljännesvuosittaiset talousluvut 

Vuosittaiset talousluvut 

Koskisen avainluvut päivittyvät tälle sivulle pian tulosjulkistusten jälkeen.

Tunnuslukujen laskentakaavat 

Koskisen Oyj käyttää eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvastamaan Koskisen liiketoiminnan tuloksellisuutta ja kausien välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Koskisen näkemyksen mukaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tarjoavat mielekästä lisätietoa jättämällä tavallisen liiketoiminnan ulkopuoliset vertailukelpoisuutta vähentävät erät huomioimatta.

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät Koskisen Oyj:n tilinpäätöksestä.