Vastuullisuus

Vastuullisuus-
prioriteettimme

Vastuullisuus on integroitu strategiaan ja operatiiviseen toimintaan.
Puuviisaus on vastuullisuutemme ytimessä.

Vastuullisuuden johtaminen

Ympäristö ja ilmasto

Pyrimme jatkuvasti pienentämään toimintamme aiheuttamaa kuormitusta maaperälle, vesistöille ja ilmastolle kehittämällä tuotteita ja tuotantoprosesseja koko arvoketjun ja tuotteiden elinkaaren ajan.

Ilmastovaikutukset
Puunhankinta ja metsänhoito
Materiaali- ja resurssitehokkuus
Ympäristönäkökulmat

Oman toiminnan päästöt 20 ktCO2e (2022)

3,85 henkilöstön kokonaistyytyväisyys (2022)

Ihmiset

Koskiselle työnantajana on tärkeää, että työntekijät kokevat työpaikkansa turvallisena ja jossa jokaisen työ tuntuu merkitykselliseltä. Tavoitteena on viihtyisä, terveyttä edistävä ja vastuullinen työyhteisö.

Vastuullinen työnantaja
Työturvallisuus ja hyvinvointi
Koulutus ja kehittyminen

Kumppanit ja yhteiskunta

Koskisella on merkittävä vaikutus sekä sidosryhmiensä taloudelliseen hyvinvointiin että yhteiskuntaan, niin suoraan kuin välillisestikin. Tavoitteena on olla pitkäjänteinen ja reilu yhteistyökumppani sidosryhmilleen.

Taloudellinen vaikuttavuus
Metsänomistajat
Vastuulliset hankinnat
Yhteisöt ja verkostot
Asiakkaat ja tuotteet

Asiakastyytyväisyys NPS 64 (2022)

Tiedotteet