Luonnon- ja metsävarojen ​käyttö

Käytämme luonnonvaroja viisaasti ja edistämme luonnon monimuotoisuutta

Kestävä metsätalous

  • Puunhankinta- ja metsänhoitopalvelut parhaiden käytäntöjen mukaisesti​
  • Toimintaa tukevien ekosysteemipalvelujen huomioiminen
  • Sosiaaliset vaikutukset metsänhoidossa ja  puunhankinnassa 

Luonnon monimuotoisuus 

  • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen Sahateollisuuden metsäympäristöohjelman mukaisesti metsätaloudessa ja puunhankinnassa 
  • Neuvonta, koulutus ja viestintä: osaamisen lisääminen kestävästä metsätaloudesta ja luonnon monimuotoisuudesta​
  • Avoimella sidosryhmäyhteistyöllä vaikuttaminen kestävään metsätalouteen (paikalliset, metsänomistajat, luontojärjestöt, yhteistyökumppanit)
TeemaTavoitteetKPIKPI tavoite
Perusvuosi 2022
Vuonna 2023
Kestävä metsätalous2024: Laadukkaan, 
sertifioidun,
suomalaisen puun 
saatavuus 
Sertifioidun puuraaka-aineen osuus %88 %  (2022: 81 %)84,5 %
Luonnon monimuotoisuus2024: 
Metsäympäristöohjelman mukainen puunhankinta
Seuranta metsäympäristöohjelman mukaisesti100 %
2024: Osaamisen 
lisääminen
Monimuotoisuus-koulutusten kattavuus​
– Oma henkilökunta
puunhankinnassa​
– Urakoitsijat
100 %