Vastuullisuusohjelma

Koskisen toiminta perustuu kestävään metsätalouteen ja osaavaan puunhankintaan, puun jalostamiseen biotalouden tuotteiksi ja vihreään siirtymään sekä̈ lisäarvon luomiseen asiakkaille ja muille sidosryhmille. Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja asiakkaan kokema laatu, sekä̈ toimiminen tiiviissä̈ yhteistyössä̈ eri sidosryhmien kanssa. Haluamme olla luotettava ja kasvollinen kumppani. Johdamme vastuullisuutta osana strategiaa ja operatiivista toimintaa arvojemme mukaisesti.

Käytämme luonnonvaroja viisaasti ja edistämme luonnon monimuotoisuutta

Luonnon- ja metsävarojen viisas käyttö varmistavat raaka-aineen saatavuuden ja puunkäytön hyväksyttävyyden tulevaisuudessa​.

ESRS E4: Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit

Lue lisää

Kestävä metsätalous
Luonnon monimuotoisuus

Ilmastopäästöjen vähentäminen
Puutuotteet hiilensitojina – hiilikädenjälki

Hillitsemme ilmastonmuutosta ja sopeudumme tulevaan

Toimet ilmastonmuutoksen huomioimiseksi ovat keskiössä, kun luomme arvoa ja kilpailukykyä sekä autamme asiakkaitamme onnistumaan.​

ESRS E1: Ilmastonmuutos

Lue lisää

Investoimme kestäviin biokiertotalouden ratkaisuihin

Luonnon ja metsävarojen viisas käyttö, joista syntyy ensiluokkaisia biokiertotalouden ratkaisuja ja puutuotteita​.

ESRS E5: Kiertotalous

Lue lisää

Materiaalivirrat
Kiertotalous omassa toiminnassa ja arvoketjussa

Työturvallisuus
Hyvinvointi ja osaaminen

Olemme houkutteleva ja reilu työnantaja

Hyvinvoivat, turvallisessa työympäristössä työskentelevät ja erilaiset Koskisen ihmiset tekevät Koskisen menestyksen.

ESRS S1: Oma työvoima

Lue lisää

Tiedotteet