Hallinnointi

Koskisen hallinnointiperiaatteet

Koskisen Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Kärkölä.

Koskisen johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia (624/2006 muutoksineen), pörssiyhtiöitä koskevia säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä, näitä hallinnointiperiaatteita, Nasdaqin sääntöjä ja ohjeita.

Koskisen toimii hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti ja noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinnointiperiaatteet (.pdf)