Puuviisaus

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

Puuviisaus puunhankinnassa

Koskisen hankkii puuta vain laillisista ja vastuullisista lähteistä ja on luotettava puunostoja, joka noudattaa kaikessa puunhankinnassaan kestävän metsätalouden parhaita käytäntöjä ja standardeja, kuten PEFC- ja FSC -sertifiointeja.

Käytämme kaikessa hankinnassa puun jäljittämisen mahdollistavaa alkuperäketjujärjestelmää varmistaaksemme, että puumateriaali hankitaan laillisesti ja eettisesti luotettavista ja tunnistetuista lähteistä. Raaka-aineen alkuperä tarkistetaan aina niin, että suojeltujen alueiden metsät turvataan eikä puuta hankita kiistanalaisista lähteistä.

Puuviisautta modernilla sahalla

Meillä sahaus, kuivaus ja lajittelu toteutetaan huolellisesti sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti. Koskisen lujuuslajiteltu sahatavara täyttää CE-merkinnän edellyttämät vaatimukset.

Uusi moderni sahalaitos tuottaa laadukkaita tuotteita tehokkaasti entistä paremmalla käyttösuhteella, jolloin raaka-aine pystytään hyödyntämään entistä optimoidummin pitkäikäisiin tuotteisiin, joilla varmistetaan hiilensidonta pitkällä aikavälillä. Uusi tuotantolinja kuluttaa myös sähköä n. 20 prosenttia vähemmän tuotettua sahatavara kuutiometriä kohden.

Puuviisautta levyteollisuudessa – ei puruakaan hukkaan

Meillä puun matka metsästä pitkälle jalostetuksi koivuvaneriksi, ohutviiluvaneriksi ja viiluksi sekä lastulevyksi on alusta loppuun oman yhtiön osaajien käsissä. Vanerituotteet valmistetaan aidosta luonnonmateriaalista, uusiutuvasta ja korkealaatuisesta suomalaisesta koivusta, joka kasvaa vastuullisesti hoidetuissa metsissä. Lastulevyissä käytetään sahanpurua ja puuhaketta, jotka syntyvät sivutuotteina sahalla ja koivuvanerin tuotannossa.

Viimeisin tuoteinnovaatiomme Zero-kalustelevy on täysin uudenlainen sisustuslevy, jossa fossiilinen sidosaine on korvattu uusiutuvalla puuperäisellä sidosaineella, ligniinillä. Zero-levyn puuraaka-aine on peräisin Koskisen valmistusprosessien sivuvirroista.

Puuviisaat tuotteet

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetut vaatimukset. Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestävän kehityksen mukaisten tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa.

Koskisen noudattaa tuotevaatimuksia ja -standardeja sekä eettisiä toimintaohjeita koko tilaus-toimitusketjussa. Tuotteet ja palvelut ovat jäljitettävissä ja niiden alkuperä tiedossa.

Raakapuusta käytetään hyödyksi kaikki mahdollinen, eikä puruakaan mene hukkaan. Tuotteidemme hiilikädenjälki on yli 2 kertaa suurempi kuin hiilijalanjälki (2023).

Asiakastyytyväisyys NPS 64 (2023)

Puuviisautta asiakkaille

Autamme asiakkaitamme onnistumaan, hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan tulevaan tuotteidemme ja palveluidemme avulla.

Huomioimme käyttökohteiden erityisvaatimukset jo tuotesuunnittelussa, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Luomme arvoa asiakkaillemme tarjoamalla korkealaatuisia ja räätälöityjä tuotteita, asiakaslähtöisiä palveluja ja innovatiivisia ratkaisuja.​

Koskisen pyrkii olemaan luova ja ketterä toimija puutuotemarkkinoilla. Asiakaslähtöisyys ja räätälöinti mahdollistavat pienetkin tuotantoerät.

Puuviisaat työntekijät

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on vuosikymmenten saatossa ankkuroitunut kiinteäksi osaksi Koskisen tapaa toimia. Puuviisautta monin eri tavoin tukeva ja edistävä ammattitaito ja -tieto ovat ylpeydenaihe, josta Koskisen haluaa olla tunnettu. Käytämme käsiimme uskotun puun tarkasti ja kehitämme puunkäytön kykyämme jatkuvasti herpaantumattomalla pieteetillä.