Palkitseminen

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline kyvykkään johdon palkkaamiseksi Koskiselle, mikä puolestaan edistää yhtiön taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista.

Palkitseminen tukee Koskisen strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta ja edistää kilpailukykyä.

Palkitsemispolitiikka

Koskisen palkitsemista koskevia periaatteita ja linjauksia käsitellään yhtiön hallituksessa.
Hallitus seuraa ja valvoo palkitsemispolitiikan toimivuutta, palkitsemisen kilpailukykyä sekä sitä, miten palkitsemispolitiikka edistää Koskisen pitkän aikavälin tavoitteita ja esittää tarvittaessa yhtiökokoukselle muutoksia palkitsemispolitiikkaan.
Koskisen hallitus hyväksyy ja esittää yhtiön palkitsemispolitiikan yhtiökokoukselle. Hallitus ei ole katsonut tarpeelliseksi erillisen palkitsemisvaliokunnan perustamista.

Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein. Palkitsemispolitiikan olennaiset muutokset on lisäksi aina esitettävä yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti

Yksityiskohtaiset tiedot hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toteutuneesta palkitsemisesta julkistetaan vuosittaisissa palkitsemisraporteissa, jotka esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa päätöstä varten.

Palkitsemisraportit

Palkitsemisraportti 2022