Kestävät biokiertotalouden ratkaisut

Investoimme kestäviin biokiertotalouden ratkaisuihin

Materiaalivirrat

  • Puun ja muiden raaka-aineiden tehokas ja optimoitu käyttö (materiaalitehokkuus)

Kiertotalous omassa toiminnassa ja arvoketjussa

  • Puun sivuvirtojen jalostusasteen kasvattaminen sekä kierrätysmateriaalien käyttö lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi​
  • Uusien kiertotalousratkaisujen innovointi yhteistyössä sidosryhmien kanssa​
  • Tuotteiden ja palveluiden laatu- ja ympäristömerkit
TeemaTavoitteetKPIKPI tavoite​
Perusvuosi 2022
Vuonna 2023
Materiaalivirrat2024: 
Puu raaka-aineen tehokas ja optimoitu käyttö
Puun käytön hyötysuhde %Pitkäikäisiin puutuotteisiin käytettävän puuraaka-aineen hyötysuhde 60 % (2022: 55 %)52 %
Kiertotalous omassa toiminnassa ja arvoketjussa2024: 
Kierrätysmateriaalin käytön kasvattaminen lastulevyn tuotannossa
Kierrätysmateriaalin osuus lastulevyn raaka-aineestaKierrätysmateri-aalin osuus lastulevyn raaka-aineesta 5 % (2022: 0)
2024: Uusien 
kiertotalousratkaisujen innovointi
Tuotekehitys-panosten allokointi kiertotalousratkaisujen kehittämiseenTuotekehitys-resurssien (euroa) kasvattaminen  + 10 % (2022: 0,3 milj. euroa)0,5 milj. euroa