Meillä laatu on tuhansien tekstien summa.

Laatu ja tuotekehitys

Laatukumppanuus

Palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, emme tyydy keskinkertaisuuteen vaan kehitämme toimintaamme ja tarjoamiamme tuotteita ja palveluita jatkuvasti. Tuotekehityksemme painopisteet ovat tuotteidemme pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden ja turvallisuuden parantamisessa.

Laadusta tekijä tunnetaan

Tuotekehityksessä meillä on tavoitteena vastuullisten ja kestävän kehityksen mukaiset tuoteominaisuudet. Tuotekehityksemme painopisteet ovat tuotteidemme pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden ja turvallisuuden parantamisessa.  Usein tuotekehitysprojektiimme liittyy myös uusia raaka-aineita, minkä vuoksi teemme läheistä yhteistyötä toimittajiemme ja tutkimuslaitosten kanssa. Teemme toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa yhteistyötä myös tuotteidemme jäljitettävyyden parantamiseksi.

Meillä laatu on tuhansien testien summa

Tuotteidemme ja palveluidemme toimitusketjun analysointi raaka-aineiden hankinnasta tuotteen elinkaaren loppuun asti on meille osa jokapäiväistä riskienhallintaa. Olemme tehneet selvityksiä tuotteiden ekologisista jalanjäljistä ja jatkamme sitä työtä huomioiden ja hyödyntäen tuotantolaitostemme läheisyyden ja raaka-aineiden kierrätettävyyden eri tuotantolaitosten välillä.

Arvioimme tuotteitamme, palveluitamme sekä toimintaamme jatkuvasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen kaikissa toiminnoissamme sekä tuotteidemme koko toimitusketjussa.

Tuotteen tiedot ja jäljitettävyys

Noudatamme tuotevaatimuksia ja -standardeja sekä eettisiä toimintaohjeita koko tilaus-toimintaketjussa. Tuotteemme ja palvelumme ovat jäljitettävissä ja niiden alkuperä tiedossa. Noudatamme tuotteidemme pakkausmerkinnöissä Suomen ja EU:n lainsäädäntöä. Lakisääteisten pakkausmerkintöjen lisäksi liitämme tuotteisiin vapaaehtoisia merkintöjä, jotka kertovat tuotteen ominaisuuksista ja valmistusajankohdasta. CE-tuotemerkinnästä selviää yrityksen tunnus ja laadunvalvonnan laajuus.

Asiakaslähtöisyys on perusta innovatiiviselle tuotekehitykselle

Asiakkaamme tuntevat meidät puualan innovatiivisimpana yrityksenä. Olemme tuoneet rohkeasti monia uusia tuotteita ensimmäisenä markkinoille perustuen näkemykseen asiakastarpeista ja niiden kehittymisestä. Innovatiivisen tuotekehityksemme takana on tiivis yhteistyö asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Meillä tuotekehitystiimit tutkivat ja testaavat jatkuvasti asiakkailta saatuja aloitteita ja ideoita. Useissa jalostetuissa puutuotteissa Koskisella onkin erityisosaamista, jollaista ei muualta maailmasta löydy.

Koskisen tuotteet valmistetaan nykyaikaisilla, tehokkailla, tietokoneohjatuilla tuotantolinjoilla, joiden tuottavuutta kehitetään aktiivisesti. Joka vuosi uusitaan yksittäisiä koneita tai kokonaisia tuotantolinjoja. Tuotantoprosessiemme kattava laadunvalvonta perustuu uusimpiin ultraääni-, infrapuna- ja kamerateknologioihin. Voit aina luottaa Koskisen tuotteiden laatuun.

Meillä laatu tarkoittaa koko asiakaskokemusta

Palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, emme tyydy keskinkertaisuuteen vaan kehitämme toimintaamme ja tarjoamiamme tuotteita ja palveluita jatkuvasti. Asiakkaamme voivat luottaa tuotteidemme ja palveluidemme tasalaatuisuuteen ja toimitusvarmuuteen.

Joustava ja asiakaslähtöinen tuotantomme mahdollistaa myös erilaisten asiakaskohtaisten toleranssien ja muiden ominaisuuksien toteuttamisen. Asiakkaillemme räätälöidyt tuotteet vaativat monesti erilaisia valmistusmenetelmiä kuin vakiotuotteet. Lisäksi asiakaskohtaisiin ratkaisuihin sisältyy monesti vielä asiakaskohtaisia mittaus-, testaus- ja dokumentointipalveluita.

Noudatamme yhtiössä ISO 9001 –laatustandardia. Kaiken toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet. Asiakkaan kokema laatu on kiinni kaikista niistä ihmisistä, jotka tavalla tai toisella ovat mukana tuotteen syntyprosessissa tai asiakasrajapinnassa. Hyvä laatu ei merkitse vain lopputuotteen laatua. Se pitää sisällään kaikki ne toiminnot, jotka tarvitaan, ennen kuin tuote on loppukäyttäjällä ja vielä siitäkin eteenpäin aina tuotteen käytöstä poistamiseen asti. Eli pystymetsästä maailmalle.

Tuoteturvallisuuden perustana ovat huolellinen suunnittelu ja ennakointi

Kaikki nykyiset ja uudet tuotteemme ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa. Tuotevastuuseen kuuluu valmistamiemme mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden hallinta kaikilla toimipaikoillamme. Täytämme kaikki viranomaisten asettamat lait ja asetukset ja tarvittaessa myös raportoimme asiakkaille tuotteita koskevia testaustuloksia. Huolehdimme myös tuotemerkinnöistä ja mahdollisista tuotteiden käyttörajoituksista. Annamme tarvittaessa asiakkaillemme koulutusta ja asiakastukea koko arvoketjussa, turvallisen käsittelyn ja käytön takaamiseksi. Teemme myös yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Tuotteidemme terveys- ja turvallisuusvaikutukset huomioidaan jo tuotteiden suunnittelun ja tuotekehitysprosessin aikana.  Pyrimme minimoimaan tuotteidemme haitalliset terveys- ja ympäristövaikutukset tuotteen koko elinkaaren ajalta. Auditoimme vuosittain oman prosessimme vaikuttavuutta sekä kriittisimpiä toimittajiamme. Sisäinen laadunvalvontamme perustuu kansainvälisten standardien ja normien vaatimuksiin sekä asiakkaidemme asettamiin asiakaskohtaisiin vaatimuksiin. Sisäinen laadunvalvontamme on erillinen osa organisaatiotamme ja sitä valvovat akkreditoidut kolmannet osapuolet. Tarvittaessa myös välitämme testitulokset suoraan asiakkaille.