Johdon omistukset ja liiketoimet

Koskisen johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä on MAR-sääntelyn mukaisesti ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista. Yhtiö julkaisee tiedot liiketoimista pörssitiedotteella. Koskisen Oyj:n johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi luetaan yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan lisäksi myös yhtiön johtoryhmän jäsenet (johdon ilmoitusvelvolliset).

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekoon

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetusten ((EU) No: 596/2014, “MAR”) mukaisia Koskisen Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa:

Asetuksen mukaan ilmoitukset on tehtävä Koskisen Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä (T+3).

Ottaen huomioon Koskisen velvollisuuden julkistaa kyseiset tiedot, Koskisen suosittelee, että epävirallinen ilmoitus liiketoimesta annetaan Koskiselle liiketoimen toteuttamispäivänä ja että varsinainen ilmoitus tehdään Koskiselle viimeistään kaksi työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T+2).

1. Liiketoimet ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/

Yleiset ohjeet sähköisen asioinnin käyttöön

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

  • LEI-tunnus 9845000D85046ECFFF27
  • Osakkeiden kaupankäyntitunnus KOSKI
  • ISIN -koodi FI4000533005

2. Lähetä täytetty lomake yhtiölle sähköpostin liitteenä alla olevien ohjeiden mukaisesti

Älä lähetä lomaketta postitse määräajan lyhyyden vuoksi.

Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen ir@koskisen.com

Koskisen Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella yhtiön pörssitiedotteissa.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä

Johdon omistukset

* Osakkeet omissa ja määräysvaltayhteisöjen nimissä, yhteensä

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin

26.05.2023 09:30

Koskisen Oyj pörssitiedote, 26.5.2023 klo 9.30 Koskisen Oyj - Johdon liiketoimet____________________________________________IlmoitusvelvollinenNimi...

Lue lisää

21.02.2023 16:00

Koskisen Oyj pörssitiedote, 21.2.2023 klo 16.00 Korjaus Koskisen Oyj:n 17.2.2023 klo 13.00 antamaan pörssitiedotteeseen, jossa ilmoitettiin Koskisen...

Lue lisää

21.02.2023 16:00

Koskisen Oyj pörssitiedote, 21.2.2023 klo 16.00 Korjaus Koskisen Oyj:n 17.2.2023 klo 13.00 antamaan pörssitiedotteeseen, jossa ilmoitettiin Koskisen...

Lue lisää

17.02.2023 13:00

Koskisen Oyj pörssitiedote, 17.2.2023 klo 13.00 Koskisen Oyj - Johdon liiketoimet____________________________________________IlmoitusvelvollinenNimi...

Lue lisää

17.02.2023 13:00

Koskisen Oyj pörssitiedote, 17.2.2023 klo 13.00 Koskisen Oyj - Johdon liiketoimet____________________________________________IlmoitusvelvollinenNimi...

Lue lisää