Tiedonantopolitiikka

Koskisen on suomalainen julkinen osakeyhtiö ja se noudattaa kaikessa tiedottamisessa ja viestinnässä:

  • Nasdaq Helsinki Oy:n ohjeita ja sääntöjä
  • ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä,
  • Markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, ”MAR”), sekä
  • Arvopaperimarkkinalaissa, osakeyhtiölaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja listattuja yhtiöitä koskevia velvollisuuksia.
  • Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia
  • Koskisen sisäisiä sääntöjä ja ohjeita.

Koskisen viestinnän keskeiset periaatteet ovat avoimuus, oikea-aikaisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys, johdonmukaisuus, ymmärrettävyys ja tasapuolisuus. Yhtiö viestii selkeästi ja johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista viipymättä ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille.

Sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea yhtiön osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille oikeaa, riittävää ja oleellista tietoa yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä taloudellisesta tuloksesta.
Kaikki pörssitiedotteet julkaistaan muiden soveltuvien jakelukanavien lisäksi yhtiön verkkosivuilla. Tiedot julkistetaan suomeksi ja englanniksi.

Taloudellinen raportointi

Koskisen julkistaa tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen sekä osavuosikatsaukset ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Yhtiö julkaisee verkkosivuillaan ennen kunkin tilikauden alkamista tapahtumakalenterin, joka sisältää taloudellisten katsausten julkistamispäivät, vuosikertomuksen julkistamisviikon ja varsinaisen yhtiökokouksen järjestämispäivän.

Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia katsauksia edeltää hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen katsauksen julkistamispäivää. Yhtiön edustajat eivät hiljaisen jakson aikana kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä. Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamiseen.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma (kuten merkittävä liiketoimintatapahtuma) vaatii välitöntä julkistamista, yhtiö julkistaa tiedon viipymättä sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuutta koskevien säännösten ja menettelytapojen mukaisesti ja voi tiedon julkistamisen jälkeen kommentoida kyseistä tapahtumaa.