Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen ir@koskisen.com

Koskisen on vastaanottanut seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaiset liputusilmoitukset: