Johtoryhmä

Toimitusjohtaja johtaa yhtiön toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä pitää hallituksen tietoisena yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön strategian toteuttamisessa ja johtaa kokonaisuutena Koskisen liiketoimintaa.

Koskisen johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heidän velvollisuutenaan on kehittää Koskisen liiketoimintaa yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle voimassa olevan palkitsemispolitiikan mukaan maksettavasta palkasta sekä toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Koskisen johtoryhmä

Jukka Pahta

Toimitusjohtaja
Konsernin palveluksessa vuodesta 2016
s. 1966, kauppatieteiden maisteri (KTM), MBA

Karri Louko

Talousjohtaja
Konsernin palveluksessa vuodesta 2022
s. 1969, kauppatieteiden maisteri (KTM)    

Tom-Peter Helenius

Johtaja, Levyteollisuus
Konsernin palveluksessa vuodesta 2020
s. 1971, diplomi-insinööri (DI)

Tommi Sneck

Johtaja, Sahateollisuus
Konsernin palveluksessa vuodesta 2007
s. 1976, diplomi-insinööri (DI)

Joonas Ojasalo

Metsäjohtaja
Konsernin palveluksessa vuodesta 2021
s. 1982, maatalous- ja metsätaloustieteiden maisteri (MMM)        

Minna Luomalahti

Henkilöstöjohtaja
Konsernin palveluksessa vuodesta 1994
s. 1967, puutalousinsinööri

Sanna Väisänen

Vastuullisuus- ja viestintäjohtaja
Konsernin palveluksessa vuodesta 2022
s. 1977, filosofian maisteri (FM)