Strategiset painopisteet ja tavoitteet

Koskisen strategian ytimessä ovat läheiset asiakassuhteet, laatu, vastuullisuus ja ketteryys. Strategia yhdistää integroidun toimintamallin tehokkuuden ja ketteryyden syvälliseen asiakasymmärrykseen ja kestäviin lopputuotteisiin.

Koskisen pyrkii olemaan luova ja ketterä toimija puutuotemarkkinoilla sekä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja asiakkaille. Korkealaatuisten ja räätälöityjen tuotteiden sekä asiakaslähtöisten palveluiden tarjoaminen mahdollistaa lisäarvoon perustuvan tuotteiden hinnoittelun.

Ketterän liiketoimintamallin mukaisesti toimiminen

Asiakaskeskeinen ketterä reagointikyky ja korkeatasoinen palvelu erottavat Koskisen useista kilpailijoistaan. Koskisen tuotanto on joustavaa, sillä lopputuotteita voidaan valmistaa pienempinä erinä, tarvittaessa asiakkaalle räätälöityinä.

Joustava liiketoimintamalli keskittyy suurelta osin suoramyyntiin asiakkaille, mikä vahvistaa asiakkaan ja Koskisen välistä suhdetta. Tämä vähentää herkkyyttä markkinoiden syklisyydelle ja mahdollistaa asiakkaiden joustavamman palvelemisen sekä nopeamman reagoinnin markkinamuutoksiin.

Tavoitteena vastuullisuuden edelläkävijyys

Koskisen pyrkii olemaan puutuoteteollisuuden edelläkävijä vastuullisuudessa. Tavoite saavutetaan pienentämällä toiminnan jo valmiiksi pientä hiilijalanjälkeä sekä kasvattamalla hiilikädenjälkeä uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuvien tuotteiden muodossa. Koskisen ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnan kaikissa vaiheissa ja on sitoutunut sen jatkuvaan parantamiseen.

Uusi puunjalostusyksikkö, systemaattinen tuotekehitys, orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu ja myyntiorganisaation osaamisen ja kyvykkyyden varmistaminen ovat keskeisiä strategisia toimenpiteitä vuoden 2027 lopussa päättyvälle strategiajaksolle.

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Koskisen on asettanut taloudelliset tavoitteet kohti vuotta 2027 liittyen kasvuun, kannattavuuteen sekä taseeseen.

Kasvu: liikevaihto 500 miljoonaa euroa 31.12.2027 päättyvällä tilikaudella, sisältäen sekä orgaanisen että epäorgaanisen kasvun

Kannattavuus: oikaistu käyttökatemarginaali keskimäärin 15 prosenttia

Tase: vahvan taseen säilyttäminen

Osinko: Koskisen osinkopolitiikkana on maksaa houkutteleva osinko, joka on vuosittain vähintään kolmannes nettotuloksesta.