Strategiset painopisteet ja tavoitteet

Koskisen on keväällä 2024 määritellyt strategiset kasvupolkunsa ja niihin liittyvät toimenpiteet strategiakaudelle 2024–2027. Kasvustrategian ytimessä ovat arvon luominen asiakkaille, nykytoiminnan kehittäminen sekä rohkeiden askeleiden ottaminen

Täsmennetty strategia tukee Koskisen tavoittelemaa, jo aiemmin asetettua kasvuloikkaa vuoden 2027 loppuun mennessä. Tehty perusteellinen strategiatyö antaa yhtiölle selkeän suunnan tämän kestävän kasvun toteuttamiseksi.  

Arvon luominen asiakkaille syntyy korkealaatuisten ja räätälöityjen tuotteiden, asiakaslähtöisten palvelujen ja innovatiivisten ratkaisujen kautta. Nykytoiminnan kehittäminen liittyy kiinteästi kilpailukyvyn vahvistamiseen ja erottautumiseen, tuotekehitykseen sekä uusien avausten tehokkaaseen käyttöönottoon. Rohkeat askeleet puolestaan sisältävät investointeja sekä mahdollisia yritysostoja. 

Yksi keskeisistä kasvuajureista on uusi saha ja siihen kiinteästi liittyvien toimintojen kehittäminen. Uusi saha on koko integroidun ja synergistisen liiketoiminnan sydän. Sahausvolyymien kasvattaminen varmistaa puuraaka-aineen saatavuuden myös Levyteollisuuden tarpeisiin lisääntyvien puunhankintavolyymien sekä sahaustuotannon sivuvirtojen kautta. 

Molempien liiketoimintojen, Sahateollisuus ja Levyteollisuus, kasvu syntyy ennen kaikkea volyymilisäyksen, uusien puupohjaisten tuotteiden sekä asiakkuuksien laajentamisen kautta. Luonnollisesti yhtiö panostaa oman toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. 

Markkina Koskisen valmistamille puutuotteille on mittava ja se kasvaa vihreän siirtymän, kaupungistumisen ja kaupan ja kuljetuksen kehityksen vauhdittamana. Pitkään hiiltä sitovat puutuotteet ovat keskeinen osa kestävämpää biokiertotaloutta. 

Koskisen auttaa asiakkaitaan onnistumaan, hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan tulevaan tuotteidensa ja palveluidensa avulla. Myös oman toiminnan ja arvoketjun kehittäminen entistä kestävämmäksi tavoitteellisella vastuullisuustyöllä on keskeinen osa strategiaa.  

Koskisen strategia

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Koskisen on asettanut taloudelliset tavoitteet kohti vuotta 2027 liittyen kasvuun, kannattavuuteen sekä taseeseen.

Kasvu: liikevaihto 500 miljoonaa euroa 31.12.2027 päättyvällä tilikaudella, sisältäen sekä orgaanisen että epäorgaanisen kasvun

Kannattavuus: oikaistu käyttökatemarginaali keskimäärin 15 prosenttia

Tase: vahvan taseen säilyttäminen

Osinko: Koskisen osinkopolitiikkana on maksaa houkutteleva osinko, joka on vuosittain vähintään kolmannes nettotuloksesta.