Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta ja yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkiosta. Koskisen lakisääteinen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC), KHT Markku Launisen ollessa päävastuullinen tilintarkastaja. Markku Launis on merkitty Kaupparekisterin ylläpitämään tilintarkastuslain (1141/2015) 6 luvun 9 §:n mukaiseen tilintarkastajarekisteriin.