Ensiharvennuksessa metsästä poistetaan noin kolmasosa heikkolaatuisimmasta puustosta ja jätetään jäljelle parhaat rungot, jotta ne saavat paremmat olosuhteet kasvaa järeämmiksi rungoiksi.

Förstagallring

Förstagallring eller beståndsvårdande avverkning är den första skogsåtgärden som ger säljbart virke

Tidpunkten för förstagallringen beror på hur skogen har växt och vilka skogsvårdsåtgärder som utförts tidigare. Vanligen blir det aktuellt med förstagallring när skogen är 25–30 år gammal och träden nått en höjd på 10–16 meter. Även trädtopparna kan visa att det börjar vara dags att gallra: De gröna trädkronorna ska utgöra 40 % av trädets längd hos tall, 60 % hos gran och 50 % hos björk.

Vid förstagallring tar man bort ungefär en tredjedel av de sämsta träden och lämnar kvar de bästa stammarna, som därmed får bättre förutsättningar att växa till sig. Gallringsbehovet beror till stor del på vilka skogsvårdsåtgärder som tidigare har utförts i plantskogen. Om man har slarvat med plantskogsskötseln och förstagallringen är den första skogsvårdsåtgärden som vidtas måste gallringen utföras skonsamt och ger då inte nödvändigtvis massavedsintäkter. I en välskött skog ger den första gallringen skogsbrukscykelns första virkesintäkter.

Följande gallring genomförs vanligen cirka 10–20 år efter den första. Redan då ger avverkningen stockvirke.

Regelbunden gallring vid rätt tidpunkt bidrar till såväl skogstillväxt som bättre avkastning och är en del av god skogsvård. Vanligen behöver förröjning genomföras i skogen före gallringen. Kontakta oss – vi kommer gärna och besöker din skog för att kartlägga gallringsbehoven och tar fram en heltäckande gallringsplan.