Koulutus ja kehittyminen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on vuosikymmenten saatossa ankkuroitunut kiinteäksi osaksi Koskisen tapaa toimia. Puuviisautta monin eri tavoin tukeva ja edistävä ammattitaito ja -tieto ovat ylpeydenaihe, josta Koskisen haluaa olla tunnettu.

Koulutustoiminta on toteutettu Koskisen Koulu -mallin mukaisesti. Malli perustuu yhteisiin, kaikille suunnattuihin koulutuksiin sekä tehtävän ja työntekijän kehityspolun mukaisiin koulutuksiin. Koulutuskonsepti viedään verkkokoulutusympäristöön vuoden 2023 aikana.

Koskisen koulutustoiminnan osa-alueet ovat:

  • Perehdyttäminen ja työnopastus
  • Ammatillinen koulutus oppisopimuksena: perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto
  • Koulutus tehtäviin, joiden suoritus vaatii erityistä pätevyyttä: esimerkiksi ensiapu, työturvallisuuskortti, tulityökortti
  • Työyhteisö / organisaatiovalmennus
  • Laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskoulutus
  • Koskisen Akatemia, esihenkilövalmennus

Koskisen on edelläkävijä työpaikalla tehtävässä oppisopimuskoulutuksessa, joka johtaa näyttötutkintoon. Koskisen Suomen henkilöstöstä noin kolmannes on suorittanut työn ohessa ammatillisen tutkinnon oppisopimuksen kautta. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni olisi ammattitutkinnon suorittanut alansa ammattilainen