Vastuulliset hankinnat

Varmistamme vastuullisen toimitusketjun – päästä päähän. Suosimme hankinnoissamme tuotteita ja palveluita, joiden toimittajat ja alihankkijat huolehtivat toimitusketjusta hyvin. Hankinnoissa noudatetaan Koskisen eettisiä periaatteita, jotka ovat osa toimittajasopimuksia.

Koskisen toimitusketjun vastuullisuus pyritään eri keinoin varmistamaan koko pituudeltaan. Valitessaan ja arvioidessaan toimittajia Koskisen tarkastaa strategisen sopivuuden, tuotevalikoiman ja tuotteiden laadun lisäksi ympäristö- ja yritysvastuuseen liittyvät vaatimukset.

Toimittajavaatimukset

Koskisen edellyttää toimittajiaan sitoutumaan sen eettisiin toimintaperiaatteisiin ja niiden aktiiviseen edistämiseen. Koskisen eettiset periaatteet (Code of Conduct) käydään läpi kaikkien keskeisten toimittajien kanssa ja liitetään osaksi toimittajasopimuksia.

Koskisen vaatii toimittajiaan ja alihankkijoitaan noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia. Tämä tarkoittaa,

että toimittajien pitää noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksia, YK:n lasten oikeuksien sopimusta, kunkin toimintamaan minimipalkka- ja työaikalainsäädäntöä sekä yleisiä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

Koskisen kannustaa toimittajiaan käyttämään johtamisjärjestelmiä, kuten ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001, ja parasta saatavilla olevaa teknologiaa ja käytäntöjä ympäristövaikutuksien, työtapaturmien ja terveysriskien vähentämiseksi.

Hankinnoissaan Koskisen lisäksi

 • ei käytä tuotannossaan konfliktialueilta hankittuja materiaaleja;
 • noudattaa reiluuden ja puolueettomuuden periaatteita ja
 • edellyttää, että toimittajat tuntevat Koskisen työterveys- ja turvallisuusvaatimukset ja ohjeet sekä noudattavat niitä toimiessaan Koskisen toimipaikoissa.

  Raportointi ja auditoinnit

  Vastuullisuus toimitusketjussa tarkoittaa myös sitä, että Koskisen kerää järjestelmällisesti tietoja toimittajistaan sekä testaa materiaalit ennen niiden valitsemista ja hyväksymistä. Osana materiaalien valintaa Koskisen arvioi myös tuoteturvallisuusriskejä.

  Koskisen tekee auditointeja toimittajiensa tuotantolaitoksissa. Koskisen edellyttää jäljitettävyyttä hankkimiensa raaka-aineiden ja tuotteiden toimitusketjun jokaisella tasolla.

  Koskisen tulee arvioimaan ja raportoimaan ihmisoikeusvaikutuksistaan lähivuosina.