Yhteisöt ja verkostot

Koskisen haluaa olla aktiivinen paikallisyhteisöjen jäsen ja toimialan yhteinen kehittäjä. Koskisen tehtaiden sijaintipaikkakuntien paikallisyhteisöillä on Suomessa ja Puolassa merkitystä, koska suuri osa työntekijöistä on lähialueelta.

Hyvinvoiva ja elinvoimainen paikallisyhteisö on Koskisen etu, ja siksi yhteyksiä ja yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa kehitetään ja ylläpidetään aktiivisesti.

Koskisen on kartoittanut merkittävimmät paikalliset sidosryhmät ja yhteydenpidon ja yhteistyön kanavat. Aktiivisuutta ohjaavat strategia ja paikalliset erityistarpeet. Tukitoiminnassamme on myös huomioitu pitkän aikavälin strateginen tarkastelu.

Koulutamme, vaikutamme, kasvatamme

Koskisen toimii yhteiskunnassa aktiivisena kouluttajana ja vaikuttajana itselleen ja sidosryhmilleen tärkeissä teemoissa.  Edunvalvontatoiminta tapahtuu ensisijaisesti järjestöjen välityksellä.

Koskisen tekee aktiivisesti yhteistyötä kotipaikkakuntansa Kärkölän kunnan kanssa muun muassa alueen houkuttelevuuden parantamiseksi sekä yhteistyöprojekteja alan oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa.

Koulutusyhteistyökumppaneitamme

 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Aalto- ja LUT-yliopistot
 • Koulutuskeskus Salpaus

Koskisen toimii aktiivisesti useassa eri järjestössä. Verkostotoiminnan avulla kehitetään oppimistamme sekä osallistutaan yhteisten teemojen edistämiseen muiden toimijoiden kanssa.

Koskisen on jäsenenä seuraavissa verkostoissa

 • Perheyritysten Liitto (PL)
 • Sahateollisuus ry
 • European Panel Federation (EPF)
 • European Federation of the Plywood Industry (FEIC)
 • Puuinfo
 • Finnish Business & Society (FIBS)
  Suomen Yrittäjät