Kumppanit ja yhteiskunta

Haluamme olla kestävän yhteiskunnan rakentaja. Koskisella on merkittävä vaikutus sekä sidosryhmiensä taloudelliseen hyvinvointiin että yhteiskuntaan. Taloudellinen jalanjälkemme perustuu kestävään, puuhun perustuvaan arvoketjuun ja arvonlisään sekä toiminnan työllistävään vaikutukseen. 

Koskisen on merkittävä teollinen työnantaja Suomessa erityisesti Päijät-Hämeessä Järvelän ja Hirvensalmen tuotantolaitoksillaan sekä Puolassa, Toporówissa. Yli 900 koskislaisen lisäksi työllistävä vaikutus ulottuu noin 4 000 ihmiseen korjuu-, kuljetus- ja teollisuuspalveluita tuottavissa yrityksissä. Henkilöstöstä 90 prosenttia asuu Suomessa ja maksaa veronsa Suomeen.

Puunhankinnasta paikallista hyvinvointia

Koskisen tuotannon pääraaka-aine on puu, jota hankitaan vastuullisesti kestäviä metsänhoitokäytäntöjen mukaisesti. Puuta pyritään hankkimaan mahdollisimman läheltä tuotantolaitoksia, ja siksi hankinnat keskittyvät Etelä- ja Keski-Suomeen.

Suurin osa tuotantolaitosten tarvitsemasta puusta hankitaan yksityismetsistä Koskisen oman hankintaorganisaation ja toimintamallin kautta.

Vuonna 2023 puunhankinta oli noin 1,45 miljoonaa kuutiometriä, josta noin 80 prosenttia suoraan yksityisiltä metsänomistajilta.

Koskisen tarjoaa metsänomistajille puukauppaan ja metsänhoitoon liittyviä monipuolisia ja laadukkaita palveluita. Koskisen pyrkii näin edistämään kokonaisvaltaisesti tärkeiden yhteistyökumppaniensa taloudellista ja kestävää hyvinvointia.

Näkyvä verojalanjälki kasvaa puusta

Koskisen oma verojalanjälki syntyy puutuotteiden arvoketjun tuotanto- ja myyntivaiheissa. Se sisältää tuloverojen lisäksi muut yrityksen toimintaan liittyvät verot ja veroluontoiset maksut. Verojalanjälki on merkittävin Suomessa ja yhteisöverojen osalta erityisesti Päijät-Hämeessä.

Kaikilla toiminnan maantieteellisillä alueilla Koskisen noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä ja raportoinnissa sekä paikallista että kansainvälistä lainsäädäntöä.

Muu paikallinen vaikuttavuus

Liiketoimintaan suoraan liittyvän vaikuttavuutensa lisäksi Koskisen tukee valikoituja yleishyödyllisiä organisaatioita taloudellisesti toimi- paikkakunnillaan. Tuki kohdennetaan pääosin lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaan liikunnalliseen harrastustoimintaan, sekä puutuote- ja metsäalan oppilaitoksille esimerkiksi lopputöiden tukemisen tai stipendien muodossa.