Ympäristö ja ilmasto

Tunnemme puutuotteiden ja oman toimintamme ilmastovaikutukset. Puutuotteiden ja oman toiminnan kestävyys varmistetaan ympäristön ja ilmaston näkökulmasta kattavasti, ja puu käytetään hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti. Ilmasto- ja ympäristövastuullisuus Koskiselle tarkoittaa sukupolvien yli ulottuvaa puuviisautta.

Puu on ekologinen, uusiutuva ja hiiltä sitova materiaali useisiin loppukäyttökohteisiin. Koskisen tuottamien puutuotteiden hiilikädenjälki eli puuhun pitkäaikaisesti varastoituva CO2-päästömäärä on lähes kolme kertaa niin suuri kuin tuotannossa syntyvä päästömäärä eli hiilijalanjälki.

Koskisen on toteuttanut tuoteryhmäkohtaisen hiilijalanjälkilaskennan saha-, vaneri- ja lastulevytuotteilleen. Laskenta osoittaa, että Koskisen tuotteilla on merkittävä hiilikädenjälki, sillä ne sitovat hiiltä pitkäaikaisesti samalla, kun hyödyntävät puusta lähes kaiken mahdollisen raaka-aineen erilaisiksi tuotteiksi. 

Vuonna 2022 Koskisen tuotteiden yhteenlaskettu hiilijalanjälki eli puutuotteille kohdistettavat päästöt oli 123 953 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Pääasiallisia päästölähteitä ovat levytuotteissa käytetyt liimat ja pinnoitteet. Lisäksi päästöjä syntyy puunkorjuussa, raakapuun ja tuotteiden kuljetuksissa sekä tuotannon sähkönkäytöstä.

Koskisen valmistamien puutuotteet hiilikädenjälki oli huomattavasti suurempi kuin päästöt. Ne sitoivat vuonna 2022 hiiltä yhteensä 374 289 hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Koskisen seuraa tuotteidensa hiilijalanjälkeä vuosittain ISO 14067:2018 Kasvihuonekaasut – Tuotteiden hiilijalanjälki – Hiilijalanjäljen laskemista koskevat vaatimukset ja ohjeet -standardin (”ISO 14067”) ja ISO 14064 Kasvihuonekaasu -standardin (”ISO 14064”) mukaisesti.

Oman toiminnan päästöt (Scope 1 ja 2)

Koskisen on lisäksi laskenut GHG-protokollan mukaisesti oman toimintansa suorat ja epäsuorat (Scope 1&2) päästöt.

Koskisen Scope 1 ja 2 päästöt vuonna 2022 olivat 20 022 tCO2e. Scope 1 sisältää Koskisen oman toiminnan suorat kasvihuonekaasupäästöt: suurimmat päästölähteet ovat Tehdastien teollisuusalueella sijaitsevan voimalaitoksen öljyn varakäyttö ja trukkiliikenne raaka-aineen siirroissa. Scope 2 sisältää välilliset kasvihuonekaasupäästöt, jotka sisältävät ostosähkön tuotannossa syntyneet päästöt.

Hankinnoista ja arvoketjusta aiheutuvien Scope 3 -päästöjen laskentamallin määrittely ja laskenta ovat käynnissä, ja Koskisen tulee raportoimaan myös nämä päästöt tulevaisuudessa.

Lue lisää hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen selvitysraporttiin materiaalipankissamme >