Ympäristö ja ilmasto

Tunnemme puutuotteiden ja oman toimintamme ilmastovaikutukset. Puutuotteiden ja oman toiminnan kestävyys varmistetaan ympäristön ja ilmaston näkökulmasta kattavasti, ja puu käytetään hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti. Ilmasto- ja ympäristövastuullisuus Koskiselle tarkoittaa sukupolvien yli ulottuvaa puuviisautta.

Puu on ekologinen, uusiutuva ja hiiltä sitova materiaali useisiin loppukäyttökohteisiin. Koskisen tuottamien puutuotteiden hiilikädenjälki eli puuhun pitkäaikaisesti varastoituva CO2-päästömäärä on reilu kaksi kertaa niin suuri kuin tuotannossa syntyvä päästömäärä eli hiilijalanjälki.

Koskisen on toteuttanut tuoteryhmäkohtaisen hiilijalanjälkilaskennan saha-, vaneri- ja lastulevytuotteilleen. Laskenta osoittaa, että Koskisen tuotteilla on merkittävä hiilikädenjälki, sillä ne sitovat hiiltä pitkäaikaisesti samalla, kun hyödyntävät puusta lähes kaiken mahdollisen raaka-aineen erilaisiksi tuotteiksi. 

Vuonna 2023 Koskisen tuotteiden yhteenlaskettu hiilijalanjälki eli puutuotteille kohdistettavat päästöt oli 167 745 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Pääasiallisia päästölähteitä ovat levytuotteissa käytetyt liimat ja pinnoitteet. Lisäksi päästöjä syntyy puunkorjuussa, raakapuun ja tuotteiden kuljetuksissa sekä tuotannon sähkönkäytöstä.

Koskisen valmistamien puutuotteet hiilikädenjälki oli huomattavasti suurempi kuin päästöt. Ne sitoivat vuonna 2023 hiiltä yhteensä 381 701 hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Kasvihuonekaasupäästöt

Koskisen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa kehitettiin vuoden 2023 aikana. Laskennassa siirryttiin GHG-protokollan mukaiseen päästöjen raportointiin ja laskennan tueksi otettiin käyttöön päästöjen laskentatyökalu. Laskennassa ovat mukana Scope 1, 2 ja 3, mutta GHG-protokollan mukaiset luvut ovat vuosien 2022 ja 2023 osalta verifioimattomia. Laskentatavan muutos on tarkentanut vuoden 2022 raportoituja lukuja.  

Koskisen sijaintiperusteiset Scope 1 ja 2 päästöt vuonna 2023 olivat 11 497 t CO2e (12 250). Scope 1 sisältää Koskisen oman toiminnan suorat kasvihuonekaasupäästöt: suurimmat päästölähteet ovat Tehdastien teollisuusalueella sijaitsevan voimalaitoksen öljyn varakäyttö ja trukkiliikenne raaka-aineen siirroissa. Scope 2 sisältää välilliset kasvihuonekaasupäästöt, jotka sisältävät ostosähkön päästöt.  

Scope 3 päästöt olivat vuonna 2023 156 248 t CO2e (166 105).  Merkittävimpiä päästölähteitä ovat ostetut raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet sekä kuljetukset. 

Laskennassa huomioidut päästölähteet ja -kategoriat sekä laskentamenetelmät löytyvät Koskisen kasvihuonekaasupäästöjen inventaarioraportista yhtiön verkkosivuilta materiaalipankista. 

Koskisen tulee asettamaan eri aikajaksoille kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiselle tavoitteet vuoden 2024 aikana.  

Lue lisää GHG Inventory raportista (englanniksi)