Ihmiset

Koskiselle työnantajana on tärkeää, että työntekijät kokevat työpaikkansa turvallisena ja jossa jokaisen työ tuntuu merkitykselliseltä. Tavoitteena on terveellinen, turvallinen ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva työyhteisö.

Kun ihmiset voivat hyvin, voi myös Koskisen hyvin. Merkityksellinen työ yli 900:lle koskislaiselle syntyy turvallisesta työympäristöstä ja laadukkaista työskentelyedellytyksistä, oikeudenmukaisesta kohtelusta, jatkuvasta osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnin vaalimisesta. Turvallinen työpaikka on välttämätön lähtökohta ja vaatimus kaikelle toiminnalle. Turvallisuutta vahvistavat toimintatavat ja asenteet eivät synny itsestään, ja siksi Koskisella tehdään paljon töitä tapaturmattoman työympäristön ja työpäivän saavuttamiseksi.

Ihminen ja hyvinvointi ovat kokonaisuuksia

Työhyvinvointi on kokonaisvaltainen käsite Koskisella. Sitä johdetaan työnteon edellytysten, työyhteisön toimivuuden, esihenkilötoiminnan, osaamisen ja uudistumisen sekä toimintakyvyn ja voimavarojen kautta.

Yksilö on työhyvinvoinnin johtamisessa keskiössä, mikä varmistaa sen, että fyysisiä ja henkisiä kuormitukseen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä voidaan hallita tehokkaammin. Koskisella hyödynnetään erilaisia työaika- ja työskentelymuotoja, jotka tukevat työn ja muun elämän tasapainottamista yksilöllisellä tavalla.

Yhdenvertaista koskislaisuutta

Yhdenvertaisen kohtelun, tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistäminen ovat olennainen osa yrityskulttuuria ja sen jatkuvaa uudistumista. Koskislaisuuden ydin näkyy jokaisen arvostamisessa ja mukaan ottamisessa. Koskiselle on tärkeää toimia ja kasvaa myös oikeudenmukaisena, kannustavana ja avoimena työyhteisönä.

Jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet itsensä ja työnsä kehittämiseen. Koskiselle luodaan mahdollisuuksia uralla etenemiseen sukupuolesta tai tehtävästä riippumatta. Tavoitteena on, että samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka työntekijän sukupuolesta ja iästä riippumatta. Tasa-arvo- ja palkkakartoituksia toteutetaan säännöllisesti. Kiusaamisen ja kaikenlaisen syrjinnän suhteen on nollatoleranssi.