Valmistamme hakkuutähteistä sekä puunjalostuksen sivutuotteista biopolttoaineita

Materiaali- ja resurssitehokkuus

Puuviisaus Koskisella tarkoittaa, että raakapuusta käytetään hyödyksi kaikki mahdollinen, eikä puruakaan mene hukkaan. Puu on ekologinen raaka-aine ja hiilivarasto, josta voidaan tuottaa lukemattomia erilaisia tuotteita ja raaka-aineita. Hyödyntämättömäksi kelpaamattomat puun tähteet voidaan käyttää uusiutuvana energialähteenä.

Koskisen toiminnan materiaali- ja resurssitehokkuus on korkea. Koskisen hallitsee eri materiaalivirtoja tehokkaasti ja käyttää eri lähteistä olevia raaka-aineita mahdollisimman täydellisesti vanerin, sahatavaratuotteiden ja lastulevyn tuotannossa.

Loppu puumateriaali, jota ei voida hyödyntää Koskisen tuotteissa tai tuotannossa, myydään muuhun teollisuuteen tai energiakäyttöön. Kuitupuu toimitetaan paperin ja sellun valmistajille ja energiapuuta ja hakkuutähteitä käytetään bioenergian tuotannossa. Koskisen toimittaa raaka-aineita useille biovoimalaitoksille – mukaan lukien voimalaitoksille, jotka sijaitsevat Koskisen tuotantolaitoksella Järvelässä. 

Resurssitehokkuus tarkoittaa myös jatkuvaa energia- ja vesitehokkuuden parantamista. Tuotannon käyttöasteen ja volyymien kasvaessa myös suhteellinen energiatehokkuus on parempi. Koskisen parantaa jatkuvasti tuotantonsa ja tuotantolaitostensa energiatehokkuutta ja on sitoutunut vähentämään energiankäyttöä Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen edellyttämällä tavalla. Sen tavoittteena on vähentää kokonaisenergiankulutusta 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasoon verrattuna.