Metsänomistajat

Koskisen toimii puunhankinnassa reilusti, pitkäjänteisesti ja kestävän metsänhoidon periaatteita kunnioittaen. Yhteistyö metsänomistajien kanssa ulottuu puun ostamista ja myymistä laajemmalle. Kestävä metsänhoito auttaa näkemään metsän puilta.

Koskisen puukauppakumppanit ovat valtaosin kotimaisia yksityisiä metsänomistajia, joiden metsät sijaitsevat pääasiassa Etelä- ja Itä- Suomessa. Puunhankinnassa Koskisen toimii reilusti, pitkäjänteisesti ja kestävän metsänhoidon periaatteita kunnioittaen. Oma hankintahenkilöstö ja kumppaniverkosto tekevät tiivistä yhteistyötä metsänomistajien kanssa.

Koskisen tarjoaa metsänomistajille monipuolisia metsänhoitopalveluja. Palvelut räätälöidään asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Toiminnassa noudatetaan kestävän metsänhoidon perusperiaatteita, jotka varmistavat kokonaisvaltaisesti kestävän metsänhoidon taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti tarkasteluna.

Säännöllisesti puuta Koskiselle myyville metsänomistajille tarjotaan merkittäviä puukaupan kumppanuusetuja.

Koskisen on ulkoistanut kaiken korjuu- ja kuljetustoiminnan, mukaan lukien niiden organisoimisen kolmansille osapuolille. Vuonna 2022 Koskisen teki yhteistyötä noin 45 korjuu- ja kuljetusurakoitsijan kanssa, joiden koko vaihteli muutamasta työntekijästä, muutamaan kymmeneen työntekijään.

Koskisen puunhankinta vuonna 2023 oli 1,45 miljoonaa kuutiota.