20.12.2022

Koskisen investoi materiaalitehokkuuteen ja modernisoi vanerin tuotantoa

Koskisen Oyj lehdistötiedote, 20.12.2022, kello 10.00

Puutuoteyhtiö Koskisen investoi Järvelässä sijaitsevalla vaneritehtaalla uuteen karattomaan sorvilinjaan. Uusi sorvilinja tehostaa puuraaka-aineen käyttöä ja parantaa mahdollisuuksia aiempaa pienemmän tukkiläpimitan käyttöön viilun valmistuksessa. Investoinnin arvo on noin 2 miljoonaa euroa.

Uusi linja rakennetaan nykyisten sorvilinjojen rinnalle. Sorvilinja toteutetaan kokonaistoimituksena ja sen asennukset aloitetaan elokuussa 2023. Tavoitteena on ottaa uusi linja käyttöön loppuvuodesta 2023.

”Uudella sorvilinjalla parannetaan vaneritehtaan puunkäytön tehokkuutta ja uudistetaan valmistusprosessia modernilla ratkaisulla”, sanoo Koskisen projektipäällikkö Kimmo Ahonen.

Koskisen yksi keskeinen strateginen teema on materiaalitehokkuus ja puuraaka-aineen täysimittainen hyödyntäminen arvoketjun eri vaiheissa. Investointi tukee yhtiön strategian toteuttamista ja luo pohjaa vanerivalmistusprosessin automaatiotason nostamiselle.

”Koska uusi linja on täysin automatisoitu, sen odotetaan olevan erittäin kustannustehokas. Energiatehokkuutensa ansiosta sen hiilijalanjälki on myös pieni”, Ahonen lisää.

Tuotannossaan Koskisen panostaa systemaattisesti ratkaisuihin, joissa voidaan hyödyntää puuraaka-aine tehokkaasti kokoluokasta riippumatta. Näin läpimitaltaan pienemmät tukkiluokat on jatkossa mahdollista käyttää hiiltä pitkään sitovien tuotteiden valmistukseen. Tämä monipuolistaa myös mahdollisuuksia raaka-aineen saatavuudessa.

Lisätietoja:
Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oyj
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. 020 553 4563

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Toteutamme samalla parasta hiilitarinaa: valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 311 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi